05 maart 2017

Heer Oudelands Ambacht: Een Multi Functioneel Centrum!

In de raadsvergadering van 14 februari was ‘afzonderlijk bouwproces uitbreiding Develhoek resp. gymzaal’ aan de orde. Geruime tijd geleden hebben kinderen uit de wijk Heer Oudelands Ambacht (HOA) een burgerinitiatief ingediend voor een gymzaal in hun wijk. Ook was er uitbreiding van schoollokalen nodig. Bij de behandeling van de kadernota in juni 2015 hebben wij als CDA een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw van een MFA (Multi Functionele Accommodatie) in de wijk HOA. Die heeft het toen niet gehaald. Vraag was nu om de bouw van de lokalen en de gymzaal uit elkaar te trekken, omdat de bouw van de lokalen anders te lang duurt. Dat is prima wat ons betreft. Wat de gymzaal betreft willen we toch dat het College daar nog eens goed naar kijkt. Een groot deel van de inwoners van de wijk HOA zal binnen de komende 20 jaar vergrijzen. Van alle transities in de zorg is onder andere het doel mensen langer zelfstandig te laten wonen. Er komen dus meer ouderen in de wijk te wonen. Die moeten gezond blijven en niet vereenzamen.

 Een sportzaal is dus niet alleen van belang voor de scholieren, maar ook om de ouderen hun huis uit te krijgen en bijvoorbeeld te laten sporten. Er zijn echter meer zaken nodig om een wijk levensloopbestendig te maken. Als we kijken naar de maaltijdenkaart die de seniorenraad opgesteld heeft, zien we dat er geen enkele optie is voor een maaltijd voor ouderen in de wijk HOA, niet dagelijks of wekelijks, maar helemaal niet. Het Klankbord is het wijkcentrum voor deze wijk, maar inmiddels ook verouderd en het bevat geen voorzieningen voor een wijkrestaurant, de plek is wel mooi het hart dan de wijk. Dus wij het College gevraagd om bij het locatieonderzoek voor de sportzaal dit ook mee te nemen.

Het upgraden van het Klankbord naar een MFC-light in combinatie met de gymzaal maakt wat ons betreft HOA toekomstproof en levensloopbestendig. We wachten het voorstel van het College af.

Iekje Berg

raadslid CDA Zwijndrecht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.