31 mei 2017

Open brief aan Sybrand Buma

Open brief aan Sybrand Buma nav landelijke persberichten CDA en Duurzaamheid.

 

Geachte heer Buma, beste Sybrand,

De CDA afdeling Zwijndrecht heeft geschrokken kennis genomen van de voorpagina van het Algemeen Dagblad van 11 mei 2017. Nu kennen wij het gezegde " de krant brengt leugens in het land", dus wij nemen niet voetstoots aan dat dit de waarheid is. Ook distantieren wij ons van de uitspraken van dhr. Wijffels verderop in deze krant over jouw houding ten opzichte van het klimaat. Simpelweg omdat wij ons dat van jou niet kunnen voorstellen. 

Wat wij wel herkennen is de algemeen heersende opvatting of duurzaamheid bij het CDA wel in goede handen is. Jonge mensen wenden hun hoofd af van het CDA omdat zij duurzaamheid onvoldoende terugvinden in het CDA verkiezingsprogramma. Dat zijn ook jongeren die heus beseffen dat de weg van de geleidelijkheid belangrijk is, maar voor velen en ook voor onze afdeling is niet duidelijk of het CDA in woord en daad achter de klimaatafspraken in Parijs staan. 

Klimaat en duurzaamheid staan nu breed en hoog op de agenda en wat CDA Zwijndrecht betreft terecht. Het is wat ons betreft de taak van het CDA zorg te dragen dat de lasten die hiermee gepaard gaan evenwichtig verdeeld worden. Ook mag de rekening niet eenzijdig bij de landbouw neergelegd worden, maar de beweging moet duidelijk zijn: Het CDA steunt de klimaatafspraken gemaakt in Parijs. Wij zijn dat aan onze kinderen verplicht en het past ook in onze opdracht van goed rentmeesterschap.

Laat het CDA niet de remmende factor zijn, maar neem verantwoordelijkheid!

Wij laten ons niet uit of deze coalitie er moet komen. Maar wij hebben de overtuiging dat deze partijen in staat zijn tot een gezamenlijk doel te komen voor ons land en daar hoort het CDA gewoon bij. Wij hoopten juist dat duurzaamheid in deze coalitie goed opgepakt zou worden en laten wij dus zeker niet als CDA remmend zijn in dit thema!

Sybrand, voorkom alsjeblieft dat deze coalitiebesprekingen stranden op milieu en duurzaamheid. Het CDA mag niet weggezet worden als de satelliet partij van Donald Trump.

We vertrouwen op je!


Met vriendelijke groet,

 

Evert Jan van de Mheen

Raadslid/ fractievoorzitter CDA Zwijndrecht

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.