22 november 2016

2e BestuursRapportage 2016

2e Burap 2016


Op 22 oktober hebben we in de carrousel de 2e bestuursrapportage besproken, deze rapporteert de afwijkingen ten op zichte van de begroting. Aan deze afwijkingen mag geen politieke keuze ten grondslag liggen. Onderstaand een aantal opmerkingen.

Het CDA gaat akkoord met het voorstel van het college voor een bijdrage voor Riverart van 12.100 uit budget“onvoorzien”.

Stijgende lijn IBD, daar is het CDA blij mee, rekening gehouden met winst 99.000, nu blijkt dit na verdeling een voordeel op te leveren van136.000 voor Zwijndrecht.

Doordat de uitspraak faillissement ToBe niet dit jaar te verwachten valt wordt er 317.000 overgeheveld naar 2017, Het onderzoek wat Dordrecht heeft laten uitvoeren naar het faillissement, wat overigens 60k heeft gekost, heeft Zwijndrecht niet aan mee betaald.

Voor de Zwerfafvalvergoeding heeft Zwijndrecht NIET voor 1 feb aanvraag gedaan voor de bijdrage vanuit de provincie, en ook geen werkzaamheden verricht, het volledig budget wordt doorgeschoven naar 2017. Echter wordt een nieuw budget wordt niet uitbetaald bij 100% in kas bij de gemeente. We laten hier als gemeente dus bijna 60.000 euro liggen. Gevraagd de portefeuillehouder actie te ondernemen.

De afvalscheiding zelf van PMD, ook wel bekend als de oranje container is enorm gestegen. Dit levert een voordeel op van 309.000. Ten op zicht van kosten van 210.000. Van deze kosten is 90.000 euro afkomstig van een tweewekelijkse extra inzamelingsronde PMD.

Er worden lagere kosten gemeld voor het weesfietsenbeleid, er zijn minder acties uitgevoerd dan gepland. Eerder heeft het CDA de wethouder gewezen op de structurele fietsenwanorde bij het station, hoezo minder acties? Daarnaast is er ook behoefte op plekken elders in Zwijndrecht hierop te handhaven, het CDA heeft voorgesteld dit budget hiervoor te gebruiken en anders doorschuiven naar volgend jaar en actie te ondernemen.

Een forse uitgave voor het baggeren van de Swinhaven dit jaar, in 2012 is een voorziening voor baggerwerkzaamheden opgeheven. In 2016 een schip vastgelopen. Was dit niet te verwachten en dus te begroten zou je zeggen? In 2017 komt de portefeuillehouder met een voorstel voor wederom een baggervoorziening.

Het nieuwe bedrijf Jiffy heeft 75.000 betaald voor compensatie 173 gekapte bomen, dit budget gaat ingezet worden voor compensatie bomen / herplant bij Swanedrift, Eemstein en Zonnestein.

Tot zover de bijdrage van het CDA betreft 2e burap 2016.

 

Johan Limberger

raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.