15 november 2020

Afvalstoffenheffing moet omlaag!

Afvalstoffenheffing en afvalstoffenbeleid

Tijdens de begrotingsvergadering hebben we ook een motie ingediend voor de afvalstoffenheffing, samen met D66 en PvdA. De afvalstoffenheffing in Zwijndrecht behoort tot de hoogste in Nederland. Wij hebben al vaker gevraagd die te verlagen bij verbeterde afvalscheiding.

Helaas blijkt uit het Rekenkamer rapport dat we de doelstelling om terug te gaan naar 100 kg restafval per inwoner nog lang niet gehaald hebben. In dat rapport staan ook voldoende aanbevelingen om dit te verbeteren (komen we dinsdag 17 november op terug).

Dus hebben wij het college gevraagd om bij de kadernota voor 2022 een plan gereed te hebben om de reductie van restafval te bereiken. De afvalstoffenheffing willen we dan met ingang van 2022 met minimaal 10% omlaag brengen! De motie is met een meerderheid aangenomen!

Nu wachten we op het plan. We moeten dit ook met elkaar doen, afval beter scheiden, zodat het restafval minimaal wordt. De gemeente moet daarbij wel ondersteunen door te zorgen dat het bij bijvoorbeeld hoogbouw ook mogelijk is! Als we beter scheiden gaan de kosten omlaag en kan de heffing dus ook omlaag! #wedoenhetsamen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.