26 september 2018

Behoefte onderzoek sportverenigingen

Zwijndrecht wil graag een “Sportstad” JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente zijn, het CDA vindt dat je hiervoor als gemeente een valide visie op sportaccommodaties moet hebben die voorziet in de behoefte van sportverenigingen.

Naar aanleiding van discussies betreft nut en noodzaak gymzaal HOA, verenigingen die voor binnensport buiten Zwijndrecht trainen en een onderhoudsperiode van voetbalvelden die het competitieschema en toernooien in de weg zit heeft het CDA heeft gevraagd om een behoefteonderzoek onder de sportverenigingen. De behoefte moet duidelijk en inzichtelijk zijn om hierbij een passende visie c.q. beleid vast te kunnen stellen.

In maart hebben alle binnen- en buitensportverenigingen die gebruik maken van accommodaties een vragenlijst ontvangen. Aan de binnensportverenigingen zijn vragen gesteld over onder andere het onderhoud en de schoonmaak van de zaal, de aanwezige materialen en de relatie met de gemeente.

Bij de buitensportverenigingen lag de focus op de kwaliteit en het onderhoud van de velden, de capaciteit voor wedstrijden en trainingen, de uitstraling van het complex en/of sportpark en de relatie met de gemeente en andere verenigingen.

Betreft buitensport accommodaties zijn de verenigingen redelijk tevreden, afgelopen periode is het sportcomplex Develstein en hc Derby voorzien van nieuwe velden  / gerevitaliseerd. Doch blijkt niet een ieder tevreden, na een bezoek van het CDA aan vv Heerjansdam blijkt dat men hier afgelopen jaar tijdens de competitie 3 maanden niet heeft kunnen spelen als gevolg van weersinvloeden en matige staat van de velden. Naast dat men voor voetbal uit moest wijken andere verenigingen buiten de gemeente is men inkomsten misgelopen en ook  het verenigingsleven doet dit geen goed! Ook het onderhoudsschema van de gemeente Zwijndrecht matcht niet met de competitie en verenigingsactiviteiten, het CDA is in gesprek met vv Heerjansdam en houdt ook betreft samenwerking met de gemeente de vinger aan de pols!

Op sportpark Bakestein is er inmiddels een oversteekplaats / zebra gemaakt zodat de teams van o.a. Pelikaan veilig(er) de Middellijn veilig(er) kunnen oversteken!

Voor de binnensportverenigingen is het CDA er nog niet gerust op dat er voldoende capaciteit is, waarom zou je anders als vereniging in Ridderkerk of zelfs Rotterdam een zaal huren om te trainen?

Wordt vervolgd,

Johan Limberger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.