12 september 2014

Denk in mogelijkheden!

Denk in mogelijkheden, makkelijk gezegd…, maar we moeten het ook doen. Iedereen heeft recht op een sociale en veilige leefomgeving, maar dit wordt niet altijd als zo ervaren.

We moeten elkaar hierin scherp houden, signaleren, en er elkaar op aanspreken. Het is de verantwoordelijk van ons allen. De samenleving is van en voor ons allemaal.

 

Het CDA hecht grote waarde aan “Samen kunnen we meer, we doen het samen”, en stelt de inwoner dan ook zeker centraal als het gaat om een veilige en plezierige leefomgeving.

 

Goede voorstellen vanuit de wijkplatforms, buurten of de individu voor het verbeteren van de leefomgeving moeten ook daadwerkelijk gesteund en samen opgepakt worden.

 

Iedere inwoner heeft namens het college en de gemeenteraad een uitnodiging ontvangen voor de inwonersavond op 16 september om met elkaar van gedachte te wisselen en te denken in mogelijkheden, hoe we samen Zwijndrecht als een fijne leefomgeving kunnen houden voor iedereen.

 

We doen het samen!

www.cdazwijndrecht.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.