04 november 2020

Geen tijdelijk schoolbouw grasveld Welhorst

Tijdens de raadsvergadering van 29 september was er een inspreker die onze aandacht vestigde op de bouw van een tijdelijke school op het grasveld bij de Welhorst.

Wij zijn daar op maandagmorgen 5 oktober gaan kijken. En het was er inderdaad al druk met auto's van mensen die hun kinderen naar de Wegwijzer brengen. Als daar ook nog noodbouw komt van de Abraham Hellenbroekschool, wordt het wel heel druk! Soms moeten dingen gebeuren, maar wij begrepen de zorgen van de omwonenden. Wat wij vooral vervelend vonden, was dat de omwonenden in zijn geheel niet meegenomen waren in de besluitvorming en van te voren niet geïnformeerd waren.

Bij dergelijke ingrijpende gebeurtenissen in een buurt vinden wij het belangrijk dat de omwonenden participeren (meedoen) in zo'n proces.

Gelukkig heeft de wethouder inmiddels ook ingezien dat dit geen handige plek is en wordt er gezocht naar een alternatieve locatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.