12 november 2020

Revolving Fund Energiebesparing

Motie Revolving Fund Energiebesparing

Er moet nog veel gebeuren om aan het klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen. Daar moeten we met z'n allen aan werken! Echter, de kosten van isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp etc. zijn niet voor iedereen op te brengen.

Een financiële ondersteuning kan helpen om inwoners te stimuleren tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

Wij vragen het college met een voorstel te komen gebaseerd op het verstrekken van een renteloze lening. Hiervoor zou een fonds opgericht kunnen worden (vanuit de Enecogelden). Zodra er op energiekosten bespaard wordt, kan men de lening weer aflossen. De motie is raadsbreed aangenomen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.