In het kort

Veligheid op straat en in de buurt

Veiligheid is een basisbehoefte. Het CDA wil dat inwoners, politie, buurtpreventie en gemeente met elkaar in gesprek gaan over de veiligheid op straat en in de buurt, laat hen meedenken en werken aan get oplossen van veiligheidsvraagstukken, zodat iedereen zich weer veilig voelt op straat en in de buurt!

Bouwen voor inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam

Lokaal moeten we er alles aan doen om woningen beschikbaar te krijgen. Bouwen voor starters en bouwen in het midden en hoge segment om de woningmarkt op gang te krijgen. Met een zelfbewoningsplicht, maximale koopsom en voorrang voor inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam en niet in het groene hart van het buitengebied

Het aantal kinderen dat in armoede leeft moet omlaag

Het aantal kinderen in armoede is veel te hoog. Opgroeien in armoede ontneemt kinderen veel kansen hindert hun ontwikkeling. Dit aantal moet zo snel mogelijk naar beneden zodat alle kinderen kansrijk op kunnen groeien.

Eeen 'samen'-actieplan in de buurt

Het CDA wil actief inzetten om buurten samen met de bewoners verbeteren en opnieuw in te richten zodat deze beter aansluit bij de woonbehoefte. Dit doen we middels een actieplan waarmee we problematiek met maatwerk kunnen gaan aanpakken.

Kwalitatieve zorg dichtbij

Zorg is de afgelopen jaren gecentraliseerd. Dat leidt to problemen in beschikbaarheid en bereikbaarheid. Eerstelijnszorg moet dicht bij en vertrouwd zijn, zoals voorzieningen voor huisartsen en andere zorgverleners. Het Albert Schweitzer ziekenhuis mag niet verder beperkt worden, aanrijtijden van hulpdiensten moeten zo kort mogelijk blijven.

Iedereen moet kunnen sporten

Iedereen moet kunnen sporten binnen de eigen gemeente. Een financiële thuissituatie of het ontbreken van ruimte bij onderwijs en verenigingen mag hierin geen belemmering zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.