Dick van de Streek

Bestuurslid / kandidaat nr. 9

Mijn naam is Dick van de Streek en ik woon inmiddels bijna 50 jaar in Heerde en voel me dan ook op en top Heerdernaar.

Ik ben 58 jaar, getrouwd met Gerrie en wij hebben een zoon, twee dochters, een schoondochter en twee schoonzoons. Daarnaast geniet ik bijna dagelijks van de drie geweldige kleinzoons!

In het dagelijks leven ben ik vestigingsmanager van de Dienst Handhaving van het UWV. Deze dienst houdt zich bezig met preventieve en repressieve fraudebestrijding.

Vanaf mijn 18e ben ik onafgebroken actief betrokken bij de Heerder samenleving. Bestuurlijk heb ik mij o.a. ingezet voor de kerk, de school, de sport en de politiek. Vanuit die brede belangstelling wil ik mij dan ook via het CDA blijven inzetten voor de samenleving. Het gedachtegoed van het CDA sluit prima aan bij mijn levensbeschouwing. Het evangelie als richtsnoer, waarbij eigen verantwoordelijkheid, ‘leven en laten leven’, opkomen voor de zwakkeren en eerlijk delen voor mij vanzelfsprekende uitgangspunten zijn.

Alhoewel Nederland meer prachtige plekjes kent, ben ik wel verknocht geraakt aan onze gemeente. Een echt favoriet plekje is daarbij moeilijk aan te geven. Ik kan even zo goed genieten van de rust in mijn eigen tuin als van bijvoorbeeld het weidse land in Broek.

In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk te genieten van kinderen en kleinkinderen. Hierbij ben ik op de zaterdagen ook veelvuldig langs de voetbalvelden te vinden.

In de periodes dat werk en dagelijkse beslommeringen even naar de achtergrond mogen, trek ik met Gerrie graag rond in onze camper. Hierbij geniet ik van de wisselende landschappen die Europa te bieden heeft. Zo is het de ene keer de Atlantische- of Middellandse zeekust of het Rijn- en Moezeldal en een andere keer de grillige Alpen.

Het zou bijna de naam van een politieke partij kunnen zijn, maar ‘trots op Heerde’ kan ik zeker zijn. Het voorzieningenniveau voor zowel zorg, cultuur, sport, religie, school, recreëren enz. biedt vele mogelijkheden. En ja, er blijft altijd wat te wensen over. De laatste tijd is er al heel veel geïnvesteerd in woningen. Hierbij is het in mijn optiek van belang zowel betaalbare starterswoningen als generatiebestendige woningen te blijven aanbieden. Verder zou het mijn wens zijn dat het centrum nog meer aantrekkelijk wordt voor zowel het winkelend als het recreërend publiek.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.