Joke Grotenhuis

Raadslid

Raadslid sinds 2010

Ik ben Joke Grotenhuis, getrouwd met Teunis. We hebben we 3 kinderen en 3 kleindochters. In het dagelijks leven werk ik bij de crisisdienst Geestelijke Gezondheidszorg in Deventer. Als CDA-gemeenteraadslid wil ik een luisterend oor hebben voor onze inwoners en hun organisaties en een verbindende schakel vormen richting ons gemeentebestuur. Voor de ontspanning vind ik het heerlijk om te fietsen door onze mooie bossen of over de Renderklippen of langs de IJssel. Maar met een glaasje wijn, kijkend naar een spannende film is voor mij ook genieten. En dromen...ja dat doe ik ook, van mooie nieuw ingerichte kernen van onze dorpen!

Ik heb voor het raadslidmaatschap gekozen, omdat:
Ik het voor een goede samenleving van groot belang vind dat alle inwoners gelegenheid krijgen om hun mening te mogen uiten en te mogen meepraten over onderwerpen die hun aangaan. Als gemeenteraadslid kom ik op voor deze inwoners door deze meningen mee te nemen in de besluitvorming in de raad.

Deze twee onderwerpen hebben mijn bijzondere belangstelling:
-leefbaarheid van de dorpen en buurtschappen;
-sociaal domein in alle facetten.

In de komende drie jaren wil ik als raadslid het volgende bereiken:
Woningen voor een ieder die in gemeente Heerde wil wonen en behoud van veilige en sociale leefomgeving met een goed voorzieningenniveau.

Mijn voorbeeld in de politiek is:
Hannie van Leeuwen – gedreven CDA-leider, kordaat en strijdbaar in het verzet en in de politiek. Een politica die zich in haar leven en de politiek principieel en hartstochtelijk verzette tegen onrecht en streed voor wie kwetsbaar was.

Mijn wens voor Heerde is:
Dat onze mooie gemeente Heerde met zijn dorpen en buurtschappen een fijne, veilige en mooie leefomgeving is en blijft, waar het goed en fijn wonen is voor jong en oud!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.