Harm-Jan Kuper

Fractielid en lijsttrekker

Mijn naam is Harm-Jan Kuper, ik ben 35 jaar en woon samen met mijn vrouw en onze 2 kinderen in Vlagtwedde. In mijn spaarzamer wordende vrije tijd voetbal en (beach)volleybal Ik, of kijk ik een leuke serie op Netflix. Ik woon al mijn hele leven in Westerwolde en ken het gebied met haar rijke geschiedenis goed. Sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad van eerst Vlagtwedde en later, vanaf 2018, Westerwolde.

Ik vind het belangrijk dat het prettig wonen en leven is in de gemeente Westerwolde. Ik vind ook dat een ieder daar een verantwoordelijkheid in heeft. Iedereen op zijn of haar eigen manier en in zijn of haar eigen omgeving. Voor mij was dit de reden om de lokale politiek in te gaan, want de gemeente speelt een belangrijke rol in het welzijn van onze inwoners. CDA Westerwolde is de partij die past bij dit principe: met elkaar en voor elkaar, met lokale kracht!

Vanuit sociale betrokkenheid, maar ook vanuit mijn werk als Sociaal Werker, kom ik met veel en verschillende mensen in contact. Ik vind het belangrijk om vragen vanuit inwoners te vertalen naar nieuw of beter beleid. Ik probeer daarbij altijd dienend te zijn aan het algemene belang. Dit doen wij met eerlijke politiek, die recht doet aan onze inwoners.

Ik ben er trots op om bij deze lokale partij te horen en wil mij de komende 4 jaar weer inzetten voor de belangen van de inwoners van Westerwolde. Ik mag dit doen als lijstrekker en doe dit samen met een sterke club mensen, jong en ouder, man en vrouw, en wonend van noord tot zuid in de gemeente Westerwolde.

Belangrijke thema’s zijn voor mij o.a. de opgave die Westerwolde heeft ten aanzien van de woningbouw. Dit gaat veel te langzaam. Ik wil dat er, voor iedereen die dat wil, plek is in Westerwolde. Dit betekent dat er gebouwd moet gaan worden. Tempo is hierin belangrijk!

Het huidige college laat een niet sluitende begroting na aan de volgende gemeenteraad. Een belangrijke uitdaging wordt dan ook om voorzieningen in stand te houden. Denk hierbij aan sportvoorzieningen, zwembaden en buurthuizen, onmisbaar voor de leefbaarheid van onze gemeente. Dit kan soms vragen om creatievere oplossingen dan bijvoorbeeld het simpelweg kopen van een zwembad. Samen met inwoners de schouders er onder om tot oplossingen te komen. Hier zijn voorbeelden genoeg van in de regio. Vaak leiden dit soort samenwerkingen niet alleen tot het in standhouden van voorzieningen, maar ook tot een grotere maatschappelijke betrokkenheid en sociale verbondenheid.

Ik ga graag deze uitdaging aan. Stem daarom 16 maart Lijst 3, CDA Westerwolde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.