Verkiezingsprogramma

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Uitgangspunten

CDA-visie op water

De CDA-visie op water is gestoeld op de vier uitgangspunten van het CDA: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid en solidariteit.

Rentmeesterschap verwijst naar een duurzame beheersing van water, waarbij consequenties of kosten niet op volgende generaties worden afgewenteld.

Gespreide verantwoordelijkheid verwijst naar het bestaan van het waterschap in samenhang met andere bestuursorganen en de decentrale, regionaal betrokken plaats die zij daarbij inneemt.                       

Gerechtigheid verwijst naar de transparante en rechtvaardige houding waarmee alle belanghebbenden worden bejegend.

Solidariteit verwijst naar de inachtneming van ieders belangen, waarbij rekening wordt gehouden met draagkracht van mensen.

  • Lees meer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.