Harry Vreuls

Naam: Harry Vreuls

Adres: De Keldersdaal 31 6456 BB Bingelrade

Geboortedatum: (62 jaar) 9 februari 1956

Burgerlijke staat: getrouwd met Marion

Interesses: Naast het werk ben ik, net als mijn vrouw Marion, actief in het vrijwilligerswerk. Zij is o.a.  provinciaal actief als voorzitter van Zij-Actief Limburg, ik meer lokaal en regionaal. Zo ben ik veel jaren CDA-raadslid in Onderbanken geweest, heb actief meegewerkt om de jaarlijkse Hoffeesten in Bingelrade te organiseren en was lange tijd voorzitter van CDA Onderbanken.

Werkzaam: senior adviseur bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

 

Slogan: Samen zorgen voor groene veranderingen

 

Motivatie voor kandidaatstelling:

Als 62-jarige ben ik nog volop actief als senior adviseur bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Ik heb in mijn werk volop te maken met onderwerpen op het gebied van klimaatveranderingen. En als lid van het Nederlandse onderhandelingsteam heb ik het Akkoord van Parijs van zeer nabij meegemaakt en ben nu betrokken bij de uitwerking hiervan.  Ik heb inzicht gekregen in de verschillende aspecten die spelen om de problemen die de klimaatveranderingen aan te pakken. Graag wil ik deze kennis inzetten voor de groene gemeente Beekdaelen; laten we ons samen inzetten om onze nieuwe gemeente  zo snel mogelijk ook groen te kleuren in de betekenis van duurzaam en klimaatbestendig.

Ik vind het belangrijk dat de mensen betrokken zijn bij de gemeenschap, lokaal, regionaal of hoe dan ook en dat ze zich bewust zijn dat er meer in de wereld is dan alleen de harde economische marktwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.