John Kevers

Naam: John Kevers

Adres: Torenstraat 6, 6333 BC te Schimmert

Geboortedatum: 18-04-1964

Burgerlijke staat: Gehuwd  met Ilse Kevers-Heiligers

Interesses: Politiek, sport en lezen, lid van de schutterij sint Sebastián te Schimmert en lid van voetbalvereniging Schimmert.

Werkzaam: Bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg te Roermond  in de functie als coördinator Heffen bij de afdeling Heffen.

Slogan: John Kevers “Voor iedere Beekdaeler ”

 

Motivatie voor kandidaatstelling:

In het belang van onze burgers en ondernemers in onze nieuwe gemeente Beekdaelen, heb ik mij kandidaat gesteld als raadslid van het CDA. Mijn politieke interesse was reeds langere tijd aanwezig. Door gebrek aan tijd heb ik het niet opgepakt. Nu mijn dochters de leeftijd hebben bereikt om uit te vliegen,  is het mogelijk om deze interesse om te zetten in daadkracht. Ik heb gekozen voor het CDA aangezien dit een landelijke partij is waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Omdat deze partij ook lokaal actief is, was de keuze snel gemaakt.

 

In de kerkdorpen vervullen verenigingen en vrijwilligers een onmisbare rol. Verenigingen zijn de ruggengraat van een kerkdorp. Mijn doelstelling is, als ik word gekozen als raadslid, om de vrijwilligers van de verschillende verenigingen te stimuleren en te ondersteunen in hun werkzaamheden en zo nodig om verenigingen te stimuleren samen te werken . Daarnaast wil ik mij graag inzetten voor een breed welzijn van de burgers en de leefbaarheid in de kernen. Mijn doel als raadslid is het onderhouden van goede contacten in de samenleving en het vormen van een goede onderbouwde mening. Een raadslid moet iemand zijn die (nieuwe) ontwikkelingen in de samenleving signaleert, deze koppelt aan zaken die inwoners en ondernemers van een gemeente vragen en vertaalt naar beleid dat kan rekenen op voldoende draagvlak.   

Stem 21 november, lijst 2, nummer 18!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.