Mia Lamerichs

Naam:  Mia Lamerichs-Dormans

Adres:  Etzenraderstaat 15, 6454 AK Jabeek

Geboortedatum: 14 januari 1957 (61 jaar)

Burgerlijke staat: gehuwd met Jos, 2 dochters

Interesses: Streekgeschiedenis, kunst en cultuur maar vooral geïnteresseerd in mensen

Werkzaam: werkzaam als bestuurslid, vrijwilliger, mantelzorger

Slogan: Voor alles en iedereen!

 

Motivatie voor kandidaatstelling:

Ik woon sinds bijna 20 jaar in mijn ouderlijk huis, een boerderij. Je leeft op een boerderij van seizoen tot seizoen. Dat betekent in de planning langere tijd vooruitdenken. Je zaait pas op een geschikt moment om de oogst niet te laten mislukken. Zo hoort het in de politiek ook te gaan. Niet alleen denken aan het moment van nu, maar vooral vooruitdenken en op tijd alle situaties goed inschatten. Gezond boerenverstand. Dat is ook de reden waarom ik mij voor Beekdaelen verkiesbaar gesteld heb.

Raadsleden zijn  op de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Ik ben sinds 2006 lid van de gemeenteraad van Onderbanken. En voor het CDA als commissielid actief sinds 2002. Ik was toen al bekend bij veel bestuurders door mijn bestuursfuncties bij b.v. het Groene Kruis en de heemkundevereniging in Onderbanken. Sinds 2010 ben ik kerkmeester. Allereerst in Jabeek en sinds 1 mei van dit jaar ook namens de parochies Amstenrade en Bingelrade. Daarnaast ben ik lid van de werkgroep Samen voor Elkaar Jabeek.

Ik heb het afgelopen jaar als voorzitter van de dorpsbijeenkomsten veel inwoners uit Beekdaelen mogen spreken. Ik vond dat een eer. Ik verheug me daarom op de volgende ontmoetingen met u.

Ik vertrouw u en wanneer u mij úw vertrouwen geeft, ben ik in 2019 opnieuw uw volksvertegenwoordiger. 

Stem 21 november, lijst 2, nummer 8!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.