Peter Janssen

 

Naam: Peter Janssen

Adres: Kerkweg 46, 6155KN Puth

Geboortedatum: 07-08-1967 (51 jaar)

Burgerlijke staat: ongehuwd, 3 kinderen (Kayleigh, Geoffrey en Joshua)

Interesses: Voorzitter Koninklijke Fanfare St. Ceacilia Puth  , Lid van schutterij St. Sebastianus in Puth en sinds kort vorm ik samen met mijn vriendin Vivian het koningspaar voor het seizoen 2019, Adviseur  van de Stichting Zuid Limburgs Federatiefeest  Puth 2019 en adviseur van de Samenwerkende Verenigingen Puth (SVP).

Werkzaam: Vanaf april 2014 ben ik  wethouder (CDA) in de gemeente Schinnen en verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, jeugdzorg, onderwijs en accommodaties.  Naast wethouder ben ik ook volop werkzaam als eigenaar van een financieel adviesbureau in Puth.

Slogan:  Omdat iedereen in Beekdaelen telt!

 

Motivatie voor kandidaatstelling:

Ik ambieer na de verkiezingen wederom een termijn als wethouder namens het CDA Beekdaelen. Het is van groot belang voor de inwoners van Beekdalen dat er bij de start van de gemeente Beekdaelen dossierkennis aanwezig is bij de wethouders en dat lopende of nog te starten projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd.

 

Ik vind een eerlijk en transparant bestuur, in een samenleving waar keuzes worden gemaakt in samenspraak met inwoners van Beekdaelen, erg belangrijk. Krachtig besturen betekent keuzes durven te maken,  ook als  bepaalde keuzes niet  door iedereen worden omarmd.

 

 De gemeente Beekdaelen staat op financieel gebied een enorme uitdaging te wachten. Het huidige (onderling afwijkende) beleid van de fusiepartners op het gebied van onder andere accommodaties, subsidies, verenigingen  en belastingen zal geharmoniseerd moeten worden.. Om idealen te verwezenlijken is  oprechte samenwerking tussen de inwoners, de gemeenteraad en het nieuwe gemeentebestuur van fundamenteel belang. Dit moet gebeuren op basis van respect voor en naar elkaar.

 

Ik wil bijdragen aan het tot stand komen van een financieel gezonde gemeente Beekdaelen waarin de aanwezige financiële middelen op een toekomstbestendige wijze worden ingezet voor het welzijn van al onze inwoners. Ik wil dat onze burgers trots zijn om in de mooie gemeente Beekdaelen te wonen en dat we een gemeente zijn waarin inwoners, jong of  oud, die een extra steuntje in de rug nodig hebben die extra steun, op basis van gedeelde verantwoording ook kunnen verwachten. Want Iedereen in Beekdaelen telt!

 

Stem 21 november, lijst 2, nummer 27.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.