Roy van der Broek

Lijsttrekker

Roy van der Broek, 47 jaar en nu al meer dan 5 jaar trotse wethouder van de gemeente Schinnen (waar ik geboren, getogen en waar ik ook begraven zal worden). Ik ben al bijna 25 gelukkig getrouwd met Elianne Dewez en we hebben samen een geweldige zoon; beide echte koempels door ‘dik en dun’. Voor mijn wethouderschap was ik coördinator/ jurist voor het agrarisch onderwijs in Limburg; hetgeen ik meer dan 12 jaar heb gecombineerd met ons eigen bedrijf, dat ik samen met mijn zoon en vader aanstuur. Tirol, Bayern, Limburg roepen bij mij een Heimatgefűhl op vanwege zijn bijzondere cultuur, verenigingszin, samenhorigheid, werklust, landschap en levensinstelling. Om de kracht en eigenheid van onze 15 kernen te behouden, ben ik ook 100% overtuigd van de meerwaarde van onze herindeling. Niet te worden ‘ingelijfd’ door een grote centrumgemeente was voor mij altijd één van de uitgangspunten. Nu worden we de grootste plattelandsgemeente van Zuid-Limburg en met ca 37.000 inwoners robuust genoeg voor de huidige uitdagingen. Onze dorpsproblematieken en de daaraan gekoppelde oplossingen zijn andere dan die van de stedelingen; we kennen elkaar en we letten op elkaar.

Bij de laatste verkiezingen hadden wij als thema gekozen: werk in uitvoering; niet praten maar doen! Ik heb me deze uitspraak ter harte genomen en heb op diverse plekke de ‘schop in de grond’ gezet onder andere:

·         Gebiedsontwikkeling Thull (herstructurering rondom de Muldermolen)

·         Gemeenschaphuis Schinnen (ontwikkeling Peil 5 en verbouwing verenigingsgedeelte)

·         Gebiedsontwikkeling Puth (herpositionering van de voetbalvelden en kantine)

·         Gebiedsontwikkeling Amstenrade (o.a. Basisschool, parkeren, sport, wonen)

·          Markt Oirsbeek (o.a. Parkeren en beleving aanpakken)

·          Kerk Schinnen (keermuur, uitbreiding kerkhof, renovatie kerk)

·         Door ontwikkeling Corio Glane (Geleenbeek-project)

·         Leisure Lane (aanleg vd eerste ca 2,5 km prov. wandelstructuur op oude mijnspoor)

·         Beekdaelenroute (wandelstructuur van Schimmert, Schinnen, Schinveld)

·         Park Doenrade (in fasen verjongen van de beplanting)

·         Coöperatieve samenwerking (innovatief platform waarbij wordt gefaciliteerd dat mensen hun medemensen kunnen helpen).

·         Regionale Turnactiviteit naar Oirsbeek gehaald

·         Pilot Innovatieve landsbouw (anders omgaan met landbouwgrond)

·         Pilot Meer toezicht in het buitengebied

Kortom, vanuit het motto: niet stilzitten maar doen, wil ik graag de komende periode voor u en onze 15 mooie kernen de ‘hand aan de ploeg’ houden. Het toekomstbestendig en sociaal sterk maken/ houden van onze nieuwe gemeente Beekdaelen is een klus die je niet alleen voor elkaar kunt krijgen. Het was dan ook het streven van het CDA Beekdaelen om alle 15 kernen vertegenwoordigd te hebben op onze lijst en daarna in ons netwerk. Als enige partij is het ons gelukt om uit alle kernen ambassadeurs te vinden; niet alleen nu met de verkiezingen, maar ook de komende jaren.

Wij zijn niet alleen voor één gedeelte van de nieuwe gemeente, maar voor alle inwoners. Ik hoop dan ook dat u ons steunt 21 november 2018 in het streven naar eenheid en geen verdeeldheid; politieke rust en stabiliteit; het onderhouden van goede contacten met omliggende gemeenten en provinciaal bestuur; oog voor burgerinitiatieven. Stem op de partij die als enige alle kernen vertegenwoordigt; stem CDA Beekdaelen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.