Twan Schevers

Naam: Twan Schevers

Adres: Zwarte Graaf 4, Doenrade

Geboortedatum: 12-08-1977 (41 jaar)

Burgerlijke staat: getrouwd met Ellen, 1 dochter (Meike)

Interesses: muziek, wandelen, koken, mensen, presenteren, voorzitten, lokale historie.

Werkzaam: als docent economie en business marketing bij Zuyd Hogeschool in Sittard

Slogan:  saame mit uch, saame veur uch!

 

Motivatie voor kandidaatstelling:

Ik ben trots op onze mooie gemeenschap en de toekomstige gemeente Beekdaelen. Prachtige dorpskernen, met veel verenigingen, in een groene omgeving, de meest schone omgeving van Zuid-Limburg. Een gemeente om graag te wonen en te werken en dat moeten we koesteren voor nu, maar zeker ook voor onze toekomst. Hoe willen we de gemeente doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen? Hoe houden we onze gemeentelijke financiën op orde? Hoe dragen we zorg voor elkaar? Op welke wijze kunnen we onze diverse kernen duurzaam inrichten met behoud van de eigenheid die elke kern zo siert? Vragen waar we de afgelopen tijd al intensief mee aan de slag zijn geweest en die een vervolg dienen te krijgen in een nieuwe gemeenteraad. Een Raad waar ik graag zitting in hoop te nemen. 

 

Het creëren van toekomstbestendige en kwalitatief sterke voorzieningen, het realiseren van een sluitende begroting met voldoende reserves voor uitvoering van het sociaal domein, meer uitvoering en ondersteuning geven aan initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan en sociale cohesie te versterken, voor elke kern het behouden van een ontmoetingsfunctie, snelle en adequate oplossing bij klachten en opmerkingen vanuit inwoners, een gemeentelijk bestuur dat kort bij de burger blijft staan en meer in dialoog gaat om samen vorm te geven aan Beekdaelen….. het zijn zaken waar ik voor sta en hopelijk ook in een nieuwe bestuurlijke rol voor mag staan in deze nieuwe gemeente. Mag ik van u het vertrouwen krijgen om u ook de komende jaren te vertegenwoordigen? Ich doon het veur uch, saame mit uch, saame veur uch!

Stem 21 november, lijst 2, nummer 4!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.