Marly Heusschen

Wethouder

Kennismakingstekst Marly Heusschen

Ik ben lijsttrekker voor het CDA Meerssen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. De kandidatenlijst is een perfecte mix van jong en oud, ervaren en onervaren, man en vrouw. Ik heb heel veel zin om met dit energieke team de campagne in te gaan.

 De hoofdzaak is dat we binnen Meerssen het roer willen omgooien. Een stabieler gemeentebestuur, het verlagen van de OZB belasting, het versterken van de medezeggenschap op dorpsniveau en actiever samenwerking zoeken met andere gemeenten. Het is tijd voor verandering. Het CDA heeft hard gewerkt aan een goed verkiezingsprogramma en wil het verschil gaan maken de komende vier jaar. Dat is hard nodig. Het CDA neemt altijd zijn verantwoordelijkheid, zonder franje en onnodig gedoe. Betrouwbaar, solide en gedegen. Zo kennen mensen ons en dat willen we zo houden.

Ik ben geboren en getogen in Ulestraten (Waterval), daarna woonachtig in Meerssen en sinds 20 jaar in het mooie Geulle. Ik heb in1998 bewust voor het CDA gekozen. Mijn roots liggen in het boerenleven, ik weet van aanpakken. Ik ben getrouwd en moeder van twee zonen (19 en 21 jaar). In het dagelijks leven werk ik als docent en opleidingscoördinator. Ben sinds 1998 lid van het CDA en politiek altijd betrokken geweest binnen het CDA Meerssen. Velen kennen mij door tal van vrijwilligers- en bestuursfuncties, voornamelijk binnen Geulle.

Op 8 september 2016 ben ik gestart als vervangend raadslid. Ik was nr. 4 op de lijst van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Het CDA heeft jammer genoeg maar een raadszetel. Het lag niet voor de hand dat ik deel zou uitmaken van de raad gedurende deze periode. Toen ik in augustus 2016 werd benaderd om als vervangend raadslid te fungeren, heb ik me geen seconde bedacht. Yes, kom maar op!  Mij werd regelmatig de vraag gesteld, en hoe is dat nu in die raad.....van Meerssen nog wel.....Leuk, ja echt leuk hoorde ik mezelf zeggen en dat is het ook. Een leerschool in alle opzichten. Kennis vergaren, samenwerken, bij mijn eigen standpunten blijven, intuïtief volgen en kijken waar, wanneer en op welke manier we als CDA voor Meerssen een bijdrage kunnen leveren. Dit is een leerschool die ik meer mensen zou gunnen. Wat heeft me dit tot nu toe opgeleverd? Ik voel me bevoorrecht dat ik dit kan doen en leer steeds beter hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Ik probeer kritisch te zijn, maar ben vanuit mijn hart een  verbinder en gericht op samenwerking, los van de politieke kleur. Het meest opvallende is dat de idealen en koers voor een prettig woon- leefklimaat heel dicht bij elkaar liggen. De manier waarop tegen het  verleden wordt aangekeken lijkt weer heel verschillend. Ik had meer inhoudelijk vuurwerk verwacht, de vorm (regels en procedures) krijgt die aandacht wel. De echte politieke vragen, met wie en hoe werkt Meerssen samen over tien jaar, heeft ieder dorp nog een basisschool, een gemeenschapshuis, zijn er voldoende woningen voor senioren en voorzieningen voor zorgbehoefige inwoners, lijken op de achtergrond. Wat hebben inwoners nodig om zo lang mogelijk prettig te kunnen wonen en leven, dus meer de kant van initiatieven, mogelijk een stukje experimenteren op lokaal niveau. Dit blijft naar mijn overtuiging erg achter.
Ik ben iemand die niet stil kan zitten en altijd mogelijkheden zie om zaken te verbeteren.  Mijn passie is om samen met andere mensen dingen voor elkaar te krijgen.  Regelen, organiseren en afstemmen zijn mijn sterke kanten. Mijn drijfveren zijn gebaseerd op het niet laten afbrokkelen van onze voorzieningen in onze dorpen en wijken. Dit kan door mensen aan te spreken en te stimuleren. Ik geloof in verbondenheid en enthousiasmeren, maar ook je zelf verantwoordelijk voelen voor je doen en laten. Een gemeentebestuur heeft hierin een cruciale rol en ik denk dat ik vanuit mijn denken en gevoel invloed kan uitoefenen en me sterk maken voor de mensfactor! Als u dit u aanspreekt en prikkelt, aarzel niet en stem op het CDA op 21 maart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.