Ton Bruggeman

#2

Als lid van het CDA ben ik al vele jaren actief binnen het CDA. Naast mijn politieke activiteiten, ben ik op tal van terreinen maatschappelijk actief op bestuurlijk gebied en vrijwilligerswerk. Zo breng ik dagelijks kinderen van Bloemendaalse statushouders naar de internationale taalklas in Haarlem en ben als toezichthouder werkzaam bij de Stichting Instellingen voor Gehandicaptenzorg in Zuid- en Noord Kennemerland.

Ik woon met veel plezier in Bloemendaal en ben naast mij raadslidmaatschap in de periode 2009 tot  2014 wethouder geweest in Bloemendaal voor Onderwijs, Zorg en Cultuur.

Voor mij ligt de kracht van het CDA in de betrokkenheid en verwevenheid met lokale maatschappelijke organisaties. Op deze wijze houdt het CDA een goed contact met de lokale samenleving en wordt niet over, maar vooral met mensen gesproken. Zo houdt het CDA zich niet alleen bezig met maatschappelijke structuren, maar staat het in de besluitvorming met twee benen in de samenleving, juist daar waar het om mensen gaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.