Erik van der Peet

Raadslid

Ik ben 38 jaar oud en sinds 2013 politiek actief in de Haarlemmermeer! In eerste instantie als fractie-assistent en sinds 2019 als Raadslid en vice-fractievoorzitter. Op 1 januari 2021 heb ik het fractievoorzitterschap overgenomen van Herman Koning. Een nieuwe fase waar ik met veel energie naar uitkijk.

Ik woon samen met mijn vrouw, dochtertje en zoon met veel plezier in Nieuw Vennep (Getsewoud). Naast mijn activiteiten voor de gemeenteraad ben ik werkzaam als adviseur bij ingenieursbureau ARCADIS. Ik ben vooral betrokken bij het ontwerp en de realisatie van projecten op en rondom het spoor in Nederland. De afgelopen jaren heb ik me met name gericht op de relatie tussen het spoorsysteem en het onderhoud van treinen (NS) en metro’s (RET). Door mijn integrale kennis wordt ik vaak ingezet op de wat complexere vraagstukken waarvoor snel een oplossing moet worden gevonden.

In mijn werk heb ik te maken met veel verschillende belangen, het geeft mij enorm veel energie om tot een gezamenlijk doel te komen. Los van de techniek vind ik dit het leukste in mijn werk. Vanuit mijn passie voor infrastructuur ben ik in aanraking gekomen met de Haarlemmermeerse politiek. Vanaf de middelbare school heb ik heel lang de ambitie gehad om Minister van Verkeer & Waterstaat te worden, de lokale politiek is dan een goede eerste stap.

Doordat ik ondertussen vader ben geworden en ontzettend veel plezier beleef aan het gezinsleven is deze ambitie naar de lange termijn geschoven.  Als woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer wil ik ervoor zorgen het motto “Eerst bewegen dan bouwen” en “Vrijheid van bewegen” op een goede manier tot uiting komen in voorstellen van het College. Daar waar nodig moeten we vanuit de Raad kaders stellen en in actie komen om bij te sturen. Dit heb ik bijvoorbeeld gedaan ten aanzien van bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer (voorheen Duinpolderweg). Het eerste initiatief raadsvoorstel dat sinds 10 jaar in Haarlemmermeer is aangenomen.

Daarnaast maak ik me hard voor een goede balans tussen ontwikkelingen enerzijds en het behoudt van het open groene landschap anderzijds. De kwaliteit van de leefomgeving van onze inwoners komt steeds meer onder druk te staan en we zullen echt keuzes moeten maken. Alleen dan voorkomen we dat Haarlemmermeer dichtslibt en één grote voorstad van Amsterdam wordt.

Als je problemen ervaart met bereikbaarheid in Haarlemmermeer of een goed idee hebt voor verbetering van je eigen leefomgeving… ik hoor het heel graag! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.