30 april 2020

CDA reageert op respectloze vragen aan burgemeester Heldoorn

Nederland is getroffen door een crisis die zijn weerga niet kent. Het besmettelijke coronavirus maakt veel slachtoffers, ook in Waterland. Met een “intelligente” lockdown stelt onze regering alles in het werk om het besmettingsgevaar in te dammen. Dat brengt beperkingen in de vrijheid van mensen mee die wij niet gewend zijn. De consequenties zijn voor velen niet te overzien voor wat betreft de emotionele, sociale en economische schade. Er is in de samenleving draagvlak voor deze zware maatregelen. Mensen zien en voelen de noodzaak. De regering en onze minister-president in het bijzonder, roept mensen steeds weer op alles te doen wat in hun vermogen ligt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zijn oproep motiveert velen om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen als het echt niet anders kan naar buiten te gaan en dan de voorgeschreven hygiënische maatregelen in acht te nemen.

De strenge maatregelen van het kabinet worden door de voorzitters van de Veiligheidsregio’s uitgevoerd door middel van een noodverordening. Het gemeentebestuur en dan met name de burgemeester zorgt voor naleving van de maatregelen in de eigen gemeente. Er zijn de afgelopen weken al veel kritische raadsvragen gesteld over de crisis en de gevolgen er van. Tegelijkertijd is er nu bestuurskracht nodig, juist bij de burgemeester. Burgemeester Heldoorn heeft op een voortreffelijke manier de Waterland de afgelopen weken door de crisis geleid. Raadsvragen stellen mag maar dan wel in het algemeen belang van de gemeente. En niet om een persoonlijk meningsverschil respectloos politiek te maken en een burgemeester aan te vallen vanuit vooringenomenheid.

Als CDA-raadsfractie zijn wij van nature meer van het harmonie- dan van het conflictmodel. En gaan bij voorkeur met elkaar in gesprek als we het niet eens zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat wij ook morele- en integriteitsgrenzen, zeker als openbaar bestuur moeten bewaken. Daarom hebben wij stelling genomen tegen deze wijze van politiek bedrijven die wij respectloos en onacceptabel vinden. Op deze wijze een burgemeester publiekelijk aanvallen past niet binnen de waarden en normen die wij in Waterland willen hanteren en vraagt om het stellen van grenzen.

Die grenzen hebben wij gesteld door samen met onze coalitiepartners in een brief Waterland Natuurlijk te vragen afstand te nemen van de gestelde vragen. Alleen samen komen en door deze Corona crisis; niet het persoonlijke maar het algemeen belang staat dan nog meer dan normaal voorop.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.