07 mei 2020

Milieustraat Waterland, onze standpunten!

Momenteel is er veel te doen rondom de milieustraat #Waterland. 'Hoe zit het ook alweer?'

Lees hier onze standpunten:

 1. We zijn het eens met de sluiting van de gemeentewerf op het Galgeriet, zodat we door kunnen gaan met de ontwikkeling van woningen voor onze inwoners.

 2. Wij zien Katwoude (ter hoogte van de nieuwe gemeentewerf) als een goede plek voor een nieuwe milieustraat. Deze plek is echter niet op korte termijn beschikbaar omdat deze verhuurd is aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook dient het bestemmingsplan te worden aangepast.

 3. Andere locaties zijn gezocht en niet gevonden. Een milieustraat vergt een grote investering dus moet wel duurzaam, lees voor vele jaren, zijn.

 4. Wij hebben ingestemd met de tijdelijke samenwerking met Purmerend. Voor de Coronacrisis kwamen er ook vele tevreden geluiden over deze milieustraat. Wij hebben ingestemd mits er wel wordt geëvalueerd hoe de service daar wordt ervaren. 

 5. Toen kwam de Coronacrisis. Mensen gingen opruimen met als gevolg grote wachttijden in Purmerend. Maar niet alleen daar overal moet je langer wachten (bakker, bouwmarkt, etc.)

 6. We hebben de wethouder Van de Weijenberg vragen gesteld en zij is met Purmerend in overleg over oplossingen. Het verruimen van de openingstijden is niet zomaar mogelijk, immers de containers moeten ook afgevoerd kunnen worden , er moet personeel beschikbaar zijn en de 1,5 meter afstand moet gewaarborgd blijven voor onze gezondheid.

 7. De gemeentewerf op het Galgeriet weer openstellen is geen optie. Deze is niet Coronaproof. Hier zou men niet met 1,5 meter kunnen opereren. Ook voldoet deze locatie niet meer aan milieuwet- en regelgeving.

 8. Wij blijven alert op de ontwikkelingen.

 9. Mensen kunnen één keer per maand hun grofvuil op de straat aanbieden.

  Landelijk/​Provinciaal

  De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.