Siwart Mackintosh

Wethouder (Wemeldinge)

Siwart A. Mackintosh

 

Wie ben ik?

Ik ben Siwart A. Mackintosh. 61 jaar geboren en getogen in Vlissingen. De A. vanwege het feit dat ik een jongere neef heb die dezelfde naam draagt. Op mijn 17e ben ik in Amsterdam gaan studeren en heb tot 2006 op verschillende plaatsen in de randstad gewoond.

Vanaf 2006 dus weer woonachtig in Zeeland in Wemeldinge toen ik Benelux verantwoordelijkheid kreeg voor een Engelse verzekeringsmaatschappij.

Ik ben een gescheiden alleenstaande vader, co-ouder van drie kinderen respectievelijk 20, 16 en 14 jaar. De oudste studeert in Utrecht. De anderen op de middelbare school in Goes. 

Na een carrière van meer dan dertig jaar in de bank- en verzekeringswereld met ook internationale verantwoordelijkheden, werk ik sedert 2011 als zelfstandig mediator.

Ik ben op dit moment fractievoorzitter van onze fractie wat een eer maar zeker ook een genoegen is met een gedreven fractie en een groep enthousiaste ondersteuners er omheen.

Naast het politieke werk ben ik diaken in de Protestantse Gemeente in Wemeldinge, ben ik vrijwilliger bij het 4en5 Mei comité, districtsbestuurslid bij het Rode Kruis en secretaris van de TTVKapelle.

 

Waarom lid van het CDA?

Heel bewust heb ik voor het CDA gekozen om mijn inzet voor mijn medemens en onze flora en fauna,  vanuit mijn christelijke beginselen tot uitvoering te kunnen brengen zonder mijn grondbeginselen of uitgangspunten aan een ander te willen opleggen. De tolerantie om juist van elkaar te verschillen ook in geloofsovertuiging is voor mij van wezenlijk belang en dat vind je bij het CDA.

 

Inzet afgelopen periode

Bij de start van de afgelopen raadsperiode hebben wij een constructieve rol gespeeld. Niet alleen in de totstandkoming van het coalitie akkoord maar zeker ook in de wijze waarop men in het college en raad met elkaar zou moeten omgaan. Dit heeft er toe geleid dat we nu een raadsperiode hebben gehad waarin binnen het college de verhoudingen sterk zijn verbeterd. Dat geldt ook voor de verhoudingen binnen de raad hoezeer we ook van elkaar verschillen,  coalitie of niet coalitie partij.  Dat heeft veel onnodig tijdverlies voorkomen en tot effectiever bestuur geleid.

De Veiligheidsregio heeft ook van ons als CDA bijzondere aandacht omdat het belang van onze veiligheid niet groot genoeg kan zijn. 

 

Persoonlijke missie voor de nieuwe periode

De milieu doelstellingen voor de komende jaren zullen daadkrachtige besluitvorming vragen.  Wij willen dat Kapelle in 2030 CO2 neutraal is, wat daarvoor nodig is zal op steun van onze fractie kunnen rekenen. Voortvarend zullen wij daarin als fractie acteren. De tijd van praten en uitsluitend goede bedoelingen etaleren is nu echt voorbij.

De ontwikkeling van het toerisme in onze gemeente zullen we volop steunen. Wel dient de vinger aan de pols gehouden te worden voor ook mogelijke negatieve effecten van snelle groei van het toerisme. De verkeersdruk en daardoor verkeersveiligheid bv heeft onze nadrukkelijke aandacht.

Voor ons zijn de kernen met hun eigenheid van wezenlijk belang voor het welbevinden van onze inwoners. Wij ondersteunen de vorming van een dorpsvisie voor de kernen. Schore is als eerste aan de beurt en de visie die daar door samenwerking tussen gemeente en inwoners tot stand komt zal door ons serieus genomen worden. Al eerder is door het CDA toegezegd dat voor de uitwerking voldoende geld moet worden vrijgemaakt om die zaken die we als raad uit de visie willen ondersteunen uit te kunnen voeren.

De gezonde financiële positie van onze gemeente moet overeind blijven ondanks grote investeringen. Er moeten financiële middelen beschikbaar blijven voor nieuw beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.