11 juni 2022

CDA Zeeland reageert op stikstof aanpak

Zaterdag 11 juni - ZEELAND - Gisteren kwam het kabinet met de stikstofplannen naar buiten. Het lijkt op een kille sanering van onze landbouw. Een kaalslag van ons platteland kunnen en mogen we niet accepteren. Aanpassing van de plannen is nodig. Een kaartje met veel kleuren. En een merkwaardige inkleuring van Zeeland dat is het beeld van de  stikstofplannen van het kabinet. Met als meest opvallende onderdeel het stikstofreductiekaartje. Men heeft gepoogd in een kaartje de opgave samen te vatten.

Dat is niet goed gelukt. Gisteravond was er al een mail van ons Kamerlid en woordvoerder landbouw, Derk Boswijk, waarin hij een groot aantal aandachtspunten benoemt. Terecht! Het is allemaal nog concept, de Kamer moet er nog over spreken, dus bijsturen kan.

En bijsturen moet. Heel stevig. In Zeeland wordt er op het stikstofdossier goed samengewerkt. Alle partijen zitten aan tafel. Het besef dat reductie van stikstof de natuur die onder druk staat helpt, is breed gedeeld.

Maar dat plotseling het hele natuurnetwerk onder de opgave valt waardoor veel meer delen van Zeeland (onterecht) een opgave hebben, klopt echt niet. Dat de KDW (een modelmatige norm) als instrument wordt gehanteerd, is niet goed. Dat er voor boeren die zogenaamd PAS-melder zijn nog geen oplossing is, is een schande. 

De afspraak was dat alle sectoren bij zouden dragen in de reductie. Alleen voor de landbouw zijn nu doelen gepresenteerd. In die zin dat er wel doelen zijn voor wat de landbouw voor de natuur moet doen, maar niet voor de voedselproductie. Er is wel, tegelijk met de stikstofplannen, een brief van de minister van landbouw verschenen maar dat is vooral veel tekst zonder concrete acties. De simpele conclusie is dat we daar in Zeeland met het vastgestelde ambitiedocument landelijk gebied al veel verder in zijn.

En zo zijn er meer dingen die nu (nog) niet goed zijn. Daarom heeft onze Tweede Kamerfractie een taak. Met elkaar moeten we “onze vrienden” in Den Haag daar, de komende weken, scherp op houden.
Daarom hebben we ook in Zeeland een taak. Zowel vanuit gedeputeerde- als vanuit provinciale Staten kunnen we niet accepteren wat nu voorgelegd is. Bijsturen moet en kan, omdat de aanpak gebiedsgericht moet.

Het Zeeuwse landschap kan niet zonder boeren en niet zonder natuur. Wij allemaal kunnen niet zonder voedsel.

Het Zeeuwse landschap kan niet zonder boeren en niet zonder natuur. Wij allemaal kunnen niet zonder voedsel. Als we met een beetje Zeeuwse nuchterheid naar het geheel kijken, dan is er juist in Zeeland ruimte voor natuur en landbouw. Zonder tegenstelling, weg van enkel de modellen, goed afgewogen. Daar gaan we met elkaar voor.

We houden u graag op de hoogte de komende weken.

Jo-Annes de Bat
Anton Geluk, woordvoerder stikstof en landbouw

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.