16 december 2022

Is tracé zwart veilig genoeg voor fietsers, landbouwverkeer en scholieren?

Vrijdag 16 december - ZANDDIJK - Op 22 juli heeft PS besloten om in te stemmen met het projectplan Zanddijk, de definitiefase af te sluiten (met uitzondering van het beheers aspect financiën en de eventuele wijzigingen van de scope in verband met de consultatie.)  De opdracht is aan Gedeputeerde Staten gegeven het Definitief Ontwerp in december 2022 af te ronden en te komen met een kredietaanvraag, rekening houdend met de consultatie met de omgeving.

Door: Frank Kuijpers

23 November heeft GS de Samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap en de Gemeente Reimerswaal ondertekend en voor ons ligt nu het voorstel tot ophoging van de krediet van 58,9 miljoen. Hoe te communiceren over de SOK naar de gemeenteraad Reimerswaal , de Staten en naar de leden van de Algemene vergadering van het Waterschap verdient geen schoonheidsprijs. Het ene bestuursorgaan legt geheimhouding op. Het ander orgaan gooit hem op het World Wide Web. Graag een reflectie hierover van de gedeputeerde van der Maas. De verwachting is dat in ieder geval de SOK wordt goedgekeurd door de bevoegde gezagen.

Dank dat het college uitvoering heeft gegeven aan de moties van de Staten en nog enkele wijzigingen heeft doorgevoerd na de consultatie ronde met de streek. Zo is het ontwerp verder geoptimaliseerd. Geen bezuinigings ronde maar een verdere verbetering van het ontwerp.

Ik heb goed geluisterd naar de insprekers en raadsleden tijdens de opinieerde vergadering in gemeente Reimerswaal afgelopen dinsdag . Nu alleen de” grijze “tak aanleggen en in de toekomst nog een poldertracé aanleggen lijkt mij niet de goede weg.  Het rode poldertracé is immers al afgevallen niet alleen om het geld maar ook omdat het Rijkswaterstaat het ongewenst vindt om een extra aansluiting op de A58 te maken en ook zou er een extra spoorviaduct moeten komen naast de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang. Maar is het mogelijk om nu al een tijdelijke extra ontsluiting voor de Olzendepolder te realiseren?

Mijn fractie heeft begrip dat de ondernemers opzien tegen afgesloten wegen en bang zijn voor bedrijfsstagnatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Een goede communicatie en samenspraak over omleidingsroutes is een must. Waar we samen over eens zijn dat de zwarte tak spoedig moet worden aangelegd. PS denkt niet alleen aan het vrachtverkeer maar heeft ook een verantwoordelijkheid richting de inwoners van Yerseke en omgeving. Met alleen de zwarte tak aanleggen wordt de veiligheid van de scholieren, fietsers en landbouwverkeer niet verbeterd. We zouden de inwoners van Yerseke te kort doen. Overigens denk ik dat het bij de bedrijven niet anders ligt. Die willen toch ook een veilige route voor de gezinnen van hun werknemers?

Natuurlijk verwachten wij ook procedures bij de Raad van State maar dat is inherent aan de individualistische maatschappij heden ten dagen. Meer ik en minder wij. Wij moeten daar gewoon te tijd voor nemen.

Mijn deze week overleden neef Paul Kuijpers, welzijnsfilosoof, schreef er 30 jaar geleden al over. Besturen op hoofdlijnen en op abstractie niveau is de dood in de pot voor de betrokkenheid van de burger en maakt de afstand tot de politiek alleen maar groter. Daarom nog een aanbeveling.

Bij rotonde Nishoek zal een straks van belang zijn dat er een goede bewegwijzering plaats vindt. Immers er komen veel toeristen naar Yerseke om de goddelijke zaligheden te proeven. Zij zijn immers niet bekend met nieuwe situatie. Ik heb het zelf ook altijd moeilijk als mijn navigatiesysteem zegt; “ Neem de 6 de afslag op de rotonde.”

Wat betreft de motie van de FVD over een volksraadpleging over het project de Zanddijk. Onze CDA fractie ziet een volksraadpleging niet zitten. Sterker nog afgelopen maart zijn er gemeenteraadsverkiezing geweest. En juist die partijen die voor dit tracé zijn hebben daar gewonnen. Hoe duidelijk kan het zijn.

De CDA fractie kan zich vinden in het huidige ontwerp en het bijbehorende krediet voorstel mits de SOK definitief is vastgesteld door de bevoegde gezagen. Wij wensen GS en de inwoners van gemeente Reimerswaal een voorspoedig uitvoering toe.

Foto @ Provincie Zeeland

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.