23 juli 2021

Overhandiging rapport provinciale ondersteuning familiebedrijven aan GS

Vrijdag 23 juli - MIDDELBURG - De CDA Statenfractie Zeeland overhandigde vanmiddag een rapport met aanbevelingen omtrent provinciale ondersteuning van familiebedrijven aan Gedeputeerden Dick van der Velde en Jo-Annes de Bat. Het rapport omvat een onderzoek naar ondersteuning van dit specifieke type onderneming en reikt handvaten aan de provincie. 

Essentie van het familiebedrijf

Familiebedrijven zijn een bijzondere vorm van onderneming met een grote meerwaarde voor de Zeeuwse economie, werkgelegenheid en samenleving. Veel Zeeuwse familiebedrijven hebben een hechte band met hun regio, zijn maatschappelijk betrokken en leveren een bijdrage aan lokale evenementen en instellingen zoals sportclubs, kerken en scholen. Vaak zijn familiebedrijven sterk waardegedreven, zijn ze gericht op continuïteit & langetermijndenken en kennen ze grote betrokkenheid bij en van personeel. Familiebedrijven lopen – gezien hun specifieke karakter en dynamiek – tegen uitdagingen c.q. knelpunten aan. Bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht en de governance(structuur) behoeven bij familiebedrijven in het bijzonder extra aandacht. Daarom verzocht de – in de Statenvergadering van november 2020 ingediende en aangenomen – motie Familiebedrijven het college van Gedeputeerde Staten om te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om als provinciale overheid familiebedrijven te ondersteunen.

Goede ondersteuning

Op verzoek van de CDA Statenfractie Zeeland heeft de adviesgroep Familiebedrijven van BDO advies gegeven over hoe de Provincie Zeeland familiebedrijven zou kunnen ondersteunen. Zij onderstrepen het belang van goede ondersteuning bij opvolging/overdracht binnen het familiebedrijf. Daarnaast adviseren zij om te komen tot een ecosysteem waarin verschillende partners (naast de Provincie Zeeland, bijvoorbeeld de HZ University of Applied Sciences, Zeeuwse gemeentes en ondernemers(vertegenwoordigers)) Zeeuwse familiebedrijven samenbrengen en ondersteunen. 

Advies

Het advies van BDO biedt handvaten voor het nieuwe Economische Uitvoeringsprogramma van de Provincie Zeeland en de ondersteuning van familiebedrijven die daarin een plek zal gaan krijgen. De CDA Statenfractie Zeeland ziet daarin graag terugkomen dat de Provincie Zeeland initiatieven (zoals de verkiezing van Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar) ondersteunt die het netwerk bij elkaar brengen. Als CDA zien we namelijk grote toegevoegde waarde in een Zeeuws familiebedrijven-netwerk. Ook de ondersteuning van Zeeuwse familiebedrijven bij met name bedrijfsopvolging/-overdracht, bijvoorbeeld via het verstrekken van kennisvouchers, ziet het CDA graag terug in het nieuwe Economische Uitvoeringsprogramma. Volgens ons zou het goed zijn als familiebedrijven in Zeeland bij één loket (bijvoorbeeld bij Impuls Zeeland) terecht zouden kunnen met hun (ondersteunings)vragen. Ten slotte zien we graag dat de Provincie Zeeland in overleg gaat met de HZ University of Applied Sciences om te onderzoeken welke rol een lectoraat over (Zeeuwse) familiebedrijven zou kunnen spelen om o.a. meer kennis te vergaren over Zeeuwse familiebedrijven en hun specifieke behoeften en vraagstukken.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.