10 september 2021

Wisseling Statenleden: afscheid Karin van den Broeke, welkom Hans de Kunder

Vrijdag 10 september - MIDDELBURG - Binnen CDA Zeeland vindt een wisseling plaats van Statenleden. We nemen van Karin van den Broeke afscheid en verwelkomen burgercommissielid Hans de Kunder als nieuw Statenlid.

Afscheidsbericht Karin van den Broeke

Het is met enige spijt dat ik aan de fractie, het partijbestuur en aan de voorzitter van Provinciale Staten heb laten weten dat ik zal terugtreden als lid van de Provinciale Staten van Zeeland. Het was een bijzonder voorrecht om daar in de afgelopen jaren deel van uit te maken. Met veel plezier heb ik samen met fractiegenoten – en zo nu en dan ook met volksvertegenwoordigers uit andere partijen – vormgegeven aan het Statenwerk. In een spannende tijd, waarin bijvoorbeeld de kustvisie en de energietransitie grote onderwerpen waren, was het goed om in de fractie stevig te discussiëren over de lijn die past bij onze christen-democratische uitgangspunten.

Binnen mijn eigen portefeuille waren inzet voor cultureel erfgoed, de dialoog over het omgaan met verschillen bij de vormgeving van cultuurbeleid en Slimme Mobiliteit de onderwerpen die er uitsprongen. Van dat laatste vind ik het wel aardig om te melden hoe het nadenken over Slimme Mobiliteit ook mij persoonlijk nog weer wat scherper heeft na laten denken over mijn eigen handelen: in de komende jaren verwacht ik veel meer kilometers af te moeten gaan leggen, maar dat desondanks met minder autokilometers te gaan doen.

De reden dat ik mij genoodzaakt zie om terug te treden is voor mijzelf een vrolijke. Vanaf 1 oktober zal ik, bij leven en welzijn, als predikant in algemene dienst, verbonden worden aan de landelijke Protestantse Kerk. Onder de titel Programmaleider Kerk in Actie hoop ik inhoudelijk leiding te gaan geven aan het diaconale werk van de kerk en de wereldwijde oecumenische inbedding te verbreden en te verdiepen. Dit werk zal niet alleen de nodige tijd en aandacht vragen, maar vraagt ook van me dat ik een groot deel van mijn werkweek buiten Zeeland zal zijn. Dat maakt dat ik het Statenwerk niet meer uit zou kunnen oefenen op de wijze die past bij dit ambt.

Ik ben alle kiezers en de partij dankbaar voor het vertrouwen waarmee ik de afgelopen jaren het Statenwerk heb kunnen vervullen. Ik wens mijn opvolger, Hans de Kunder, toe dat hij het werk met net zoveel plezier zal kunnen doen. Ik dank mijn fractiegenoten voor een buitengewoon hartelijke collegialiteit en wens hen een effectieve voortzetting van het werk toe.

Over Hans de Kunder

Na ongeveer een jaar meegedraaid te hebben als Burgercommissielid en Lid van de Commissie Bestuur, word ik begin oktober namens het CDA beëdigd als lid van Provinciale Staten van Zeeland. 

Ik zal de plaats innemen van Karin van den Broeke. Ik heb het afgelopen jaar de gelegenheid gehad om mee te denken, mee te praten over zaken die de inwoners van Zeeland aangaan. Ik heb dit als plezierig ervaren. In de nu voorliggende periode zal ik me als lid van Provinciale Staten actief gaan inzetten voor het maatschappelijk, Zeeuwse belang.

Er spelen op dit moment veel zaken, waarover Provinciale Zaken een mening moeten hebben en/of waarover ze een besluit moeten nemen. Ik denk hierbij onder andere aan de volgende dossiers: woningbouw en huisvesting, energietransitie, klimaatbeleid en een al of niet tolvrije Westerscheldetunnel.

Goed luisteren naar- en in gesprek gaan met de Zeeuwen vind ik een belangrijk onderdeel van het werk als volksvertegenwoordiger. Ik zie er naar uit om, samen met de overige leden van Provinciale Staten, mooie zaken tot stand te brengen voor ons als Zeeuwen.

Ik heb er in ieder geval zin in!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.