Gerrit Jan Valk

Kandidaat no 2, Gemeenteraadslid

Wie ben je?

Ik ben in 1974 geboren in Hoogeveen en daar heb ik de eerste 18 jaar van mijn leven ook gewoond. Na mijn middelbare school heb ik econometrie gestudeerd met als specialisatie toegepaste statistiek en marketing. Na mijn afstuderen in 1997 ben ik eerst bij de Research & Development-afdeling van KPN in Leidschendam gaan werken en in Den Haag gaan wonen. In die tijd werd ik ook lid van het CDA. In 2003 ging ik werken bij TNO en de verhuizing naar Delft volgde al snel. Bij TNO ben ik strategiemanager energietransitie en houd ik me bezig met innovaties op het gebied van de duurzame energievoorziening.

Sinds 2010 ben ik actief voor het CDA Delft. Eerst als lid van het lokale afdelingsbestuur. Tussen mei 2012 en november 2017 was ik commissielid en sinds 30 november 2017 ben ik raadslid. Momenteel ben ik lid van de raadscommissies “Ruimte & Verkeer". Ook ben ik voorzitter van de commissie "Sociaal Domein & Wonen".

Wat wil ik voor Delft bereiken?

Als raadslid houd ik me vooral bezig met de onderwerpen binnen de commissie Ruimte en Verkeer. Hieronder vallen bestemmingsplannen, parkeren, openbaar vervoer en mobiliteit. Maar ook de energietransitie en Delft aardgasvrij horen daarbij. Dit zijn onderwerpen die dichtbij mensen en ondernemers zitten en soms grote impact kunnen hebben op het leven van mensen. Ik begrijp daarom heel goed dat niet iedereen blij is als er een hoge flat in de directe omgeving gebouwd gaat worden of als er in de straat ineens betaald parkeren wordt ingevoerd. Daarom is het belangrijk dat bij deze politieke besluiten de mening van zoveel mogelijk verschillende mensen wordt meegewogen. Dat is helaas de afgelopen jaren veel te weinig gebeurd: de coalitiepartijen onderhandelden achter de schermen over een compromis en spraken af dat de oppositie hier geen letter meer aan mocht veranderen.

Ik wil in de nieuwe periode van de gemeenteraad een andere vorm van politiek. Waarin niet besluiten voordat de inspraak en behandeling in de gemeenteraad begint al zijn dichtonderhandeld door de politieke partijen die al meer dan twintig jaar in Delft aan de macht zijn. Maar waarin geluisterd wordt naar de omwonenden, ondernemers en oppositiepartijen. En waarin dan besloten wordt op basis van argumenten in plaats van op basis van macht. Natuurlijk zullen ook dan besluiten genomen worden waar niet iedereen blij mee is. Maar door te luisteren naar de mening van iedereen en dit mee te wegen, kunnen de beste besluiten voor Delft genomen worden. Daar ben ik van overtuigd en daar wil ik voor Delft voor gaan!

Mijn favoriete plek in Delft is...

Ik heb jarenlang op de campus van de TU gewerkt bij TNO. En ik kom er nog steeds heel vaak. En elke keer als ik op de campus kom, geniet ik van de dynamiek en het ondernemende en innovatieve klimaat. Bij de TU Delft, maar ook de Hogescholen, kennisinstellingen en bedrijven die er gevestigd zijn. Ik ben trotst op de vele ideeën die in Delft bedacht zijn en die de wereld hebben veranderd of mogelijk gaan veranderen. Door de bouw van studentenwoningen en de komst van horeca en winkeltjes is de campus ook veel levendiger geworden. Tien jaar geleden was het 's avonds uitgestorven, maar nu bruist het daar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.