Tea Both-Verhoeven

Fractielid

Mijn naam is Tea Both, ik ben geboren in 1962 en woon in de polder van Dirksland. Samen met mijn man zijn we de ouders van twee zonen. In het dagelijks leven ben ik manager van de afdeling thuiszorg van CuraMare, de grootste werkgever van Goeree-Overflakkee.

Ik woon nu bijna 30 jaar op Goeree-Overflakkee en heb het eiland met zijn open landschap en zijn bewoners  leren waarderen. Zo zeer dat ik me een echte Flakkeënaar voel, hoewel dat volgens de officiële maatstaven niet kan (want ik kom van de “overkant”).

Waarom politiek actief? Politiek in de brede zin heeft van jongs af aan altijd mijn interesse gehad. De laatste jaren ben ik me meer gaan verdiepen in de locale politiek en heb het proces van de fusie van de vier gemeenten met belangstelling gevolgd. Ik vind het belangrijk en verstandig dat we nu één gemeente zijn omdat je in deze tijd sterker staat bijvoorbeeld richting rijks- en provinciale overheid dan elke aparte gemeente. Natuurlijk ligt er een opdracht aan alle gemeentebestuurders om te zorgen dat het contact met de achterban in stand blijft en dat men weet wat er in de samenleving leeft.

Door mijn brede interesse en netwerk denk ik in onze gemeente raad van betekenis te kunnen zijn voor onze bevolking. Daarbij heb ik bewust voor het CDA gekozen vanwege de inspiratie die ik beleef uit mijn geloof in God. Ik herken die het meest bij het CDA.

Binnen onze driemansfractie houd ik me voornamelijk bezig met leefbaarheid, verkeer, duurzaamheid en sociale zaken. 

BeleidsterreinenSociale zaken, Jeugbeleid, Innovatie en duurzaamheid, Getijdencentrale, Windenergie, Kunst en cultuur, Leefbaarheid, Kleine kernenbeleid, Milieu, Verkeer en vervoer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.