Jongeren

Wij vinden het logisch dat jongeren meedoen en gehoord worden!

Ook bij het gemeentebestuur willen we jongeren betrekken, bijvoorbeeld door meetups. Jongeren kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die zij belangrijk vinden.

 

 

Uit ons verkiezingsprogramma:

  • Jongeren willen in de ogen van het CDA Molenlanden volwaardig meedoen en gehoord worden. De gemeente Molenlanden organiseert daarom meetups. Via deze meetups kunnen jongeren aan het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die zij belangrijk vinden;
  • Alle kinderen van de basisschool krijgen de mogelijkheid om eenmaal tijdens hun schooltijd kennis te maken met de gemeente en het gemeentebestuur van Molenlanden.

Onderwijs

  • De gemeente werkt met de scholen samen aan het actief tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, zodat iedere jongere met een startkwalificatie succesvol op de arbeidsmarkt kan starten.
  • Door het aanbieden van stages, leerplekken en werkervaringsplekken bevordert de gemeente dat jongeren na hun opleiding zo snel mogelijk aan de slag kunnen en zo sneller een baan kunnen vinden. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld.

Veiligheid

  • Wietteelt, de handel in soft en harddrugs, straatverkopen en illegale verkooppunten worden door de gemeente hard aangepakt;
  • CDA Molenlanden maakt zich zorgen over het drank- en drugsgebruik , vooral onder jongeren. De gemeente investeert daarom in preventie en de voorlichting van jongeren en hun ouders, ook op de scholen, sportverenigingen en andere relevante maatschappelijke organisaties. De gemeente handhaaft actief de leeftijdsgrens voor de verkoop en consumptie van alcohol, ook in de zogenaamde ‘keten’.

Bereikbaar

  • De gemeente Molenlanden is ook digitaal bereikbaar en bevordert daarom dat binnen een periode van vijf jaar in alle kernen (met inbegrip van de buitengebieden) glasvezel is aangelegd.
  • OV

Sporten

  • Bewegen is gezond en werkt preventief. CDA Molenlanden wil daarom dat de gemeente stimuleert dat haar inwoners zoveel mogelijk sporten of bewegen;
  • Sporten verbindt mensen en heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke functie. De gemeente stimuleert daarom de totstandkoming en instandhouding van sportverenigingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.