01 januari 2023

Start CDA Academie

Het Steenkampinstituut is 1 januari jl omgedoopt tot de CDA Academie. Waarin het partijbureau, het WI en de BSV intensiever samenwerken. Vanwege de nieuwe doelstellingen en achterstallig onderhoud worden alle trainingen tegen het licht gehouden en herijkt. Zo wordt de Steenkampleergang omgezet naar Zomer en Winter Conferenties. Daarnaast wordt gewerkt aan een digitaal platform om beter en slimmer kennis te delen met het actieve kader (vrijwilligers en decentrale politici). 

Wat betreft opleidingen bouwen we een nieuwe trainersgroep (ism BSV). Samen met het WI, interne en externe adviseurs ontwikkelen we de opleidingen volgens bovenstaande planning. Hierbij kijken we ook waar we kunnen samenwerken met de Eduardo Frei Stichting.  De nieuwe opleidingen worden zo opgezet dat ze door lokale en provinciale afdelingen direct afgenomen kunnen worden. Verschillende provincies zorgen zelf ook voor opmaat gemaakte trainingen en of talentenklasjes. Het is goed om hier landelijke afstemming in te hebben, met name ook om elkaar te inspireren. Waar nodig kunnen provincies hierin samenwerken om zo ook een landelijke dekking voor onze leden te realiseren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.