CDA-Kamerlid Anne Kuik is deze week officieel gestart met het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie naar de Groningse gaswinning. De commissie bestaat uit negen leden en staat onder leiding van voorzitter Tom van der Lee (GL). In de zomer van 2022 gaat de commissie beginnen met het verhoren van de hoofdrolspelers in het gaswinningsdossier.
 
Veel Groningers hebben zwaar te lijden gehad onder 60 jaar gaswinning, die miljarden opleverde voor de staatskas, maar in Groningen zelf heeft geleid tot aardbevingen, beschadigde huizen en veel leed onder de bevolking. De commissie gaat in kaart brengen hoe het zover heeft kunnen komen en waar het is misgegaan.
 
Anne Kuik, zelf woonachtig in Groningen: “Veel mensen hebben nog steeds hun recht niet gekregen. Het is een onveilige situatie waar de menselijke maat zoek lijkt te zijn. Ik zie het leed binnen de provincie en voel me betrokken bij het naar boven halen van informatie over hoe dit zo heeft kunnen lopen. Het is ook belangrijk om te kijken naar oplossingen voor de toekomst. Daar zullen we ons als commissie voor moeten inzetten.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.