Woensdag vond het debat plaats over de verlenging van de economische steunmaatregelen voor bedrijven en ondernemers. Mustafa Amhaouch vertegenwoordigde het CDA tijdens het debat waarin hij onder meer een voorstel indiende voor een tijdelijke solidariteitsheffing. Dit is een heffing voor bedrijven die bijzonder veel winst hebben gemaakt door de coronacrisis. ‘In een eerlijke economie is solidariteit de belangrijkste weg om uit een crisis te komen’, betoogde Amhaouch.
 
Tijdelijke solidariteitsheffing
De tijdelijke solidariteitsheffing zou moeten gelden voor bedrijven die tijdens en door de coronacrisis bijzonder hoge winsten hebben gemaakt. Amhaouch: “Met dat geld kunnen we hulp bieden aan het hardst getroffen mkb, ondernemers helpen een doorstart te maken en de economie weer op gang krijgen. Daarbij vinden wij het niet fair om de gegroeide staatschuld simpelweg door te schuiven naar onze kinderen.” Het idee voor deze heffing werd eerder ook al door partijleider Wopke Hoekstra geopperd. Het voorstel dat Amhaouch vandaag indiende kreeg al steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Het kabinet zal nu uit gaan zoeken hoe de heffing vormgegeven kan worden.
 
Grensondernemers
Het CDA vroeg in het debat ook weer aandacht voor de positie van grensondernemers, ondernemers die in Nederland wonen maar werken over de grens. Zij vallen tot op heden tussen wal en schip als het aankomt op bepaalde steunmaatregelen. Kamerlid Hilde Palland komt al langer op voor hun positie: “Het is frustrerend dat het kabinet dit probleem niet op kan lossen. Wij willen dat het kabinet zich nu tenminste inspant om grensondernemers te informeren hoe ze wél geholpen kunnen worden bijvoorbeeld via de Duitse regelingen voor schrijnende gevallen ”. Palland en Amhaouch dienden hiertoe ook een voorstel in.
 
Accountantskosten
In het debat hebben Amhaouch en Palland ook opgeroepen nog eens te kijken naar de accountantskosten die gemoeid gaan bij de afrekening van de steunmaatregelen. Die verschillen sterk per regeling. Het CDA riep op te kijken naar hoe hier meer eenvoud en eenduidigheid kan worden aangebracht met behoud van risicobeheer en het tegengaan van misbruik. “Ruimhartige betaalregelingen voor onder meer belastingschulden en geen bizar hoge administratieve kosten bij de afrekening van de steunmaatregelen horen daar bij. Zo helpen we bedrijven beter herstellen”, aldus Amhaouch.

De stemmingen over de voorstellen in het debat vinden volgende week plaats.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.