“Afrika is geen land of focusregio. Het is een continent met 54 landen. We moeten deze landen behandelen als gelijken, de lokale bevolking moet profiteren van de lokale economie. We moeten daarom de invulling van Internationale Samenwerking herzien. De focus van Nederland en het ministerie ligt nog teveel op ontwikkelingssamenwerking. We moeten veel meer naar economisch partnerschap streven.” Dat zei Mustafa Amhaouch tijdens een algemeen overleg over de handelsbetrekkingen met Afrika.
 
Amhaouch  pleitte ervoor om de uitdagingen waar Afrikaanse landen op allerlei terreinen mee te maken hebben, om te zetten in kansen voor Nederland. Zo beschikt Nederland over veel kennis en technologie op economische terrein, maar ook op het vlak van voedselvoorziening, infrastructuur of de klimaatverandering. Dat biedt veel kansen voor Nederlandse kennis- en productiebedrijven, terwijl tegelijkertijd de Afrikaanse landen er baat bij hebben. En het biedt ook tegenwicht aan China, dat druk bezig is om zijn strategische economische belangen in Afrika uit te breiden. Amhaouch: “Het belangrijkste is dat mensen in hun eigen land weer zicht krijgen op een betere toekomst en fatsoenlijke banen.”
 
Om de voortgang op al deze terreinen goed in beeld te hebben, komt er op verzoek van het CDA een jaarlijkse voortgangsrapportage over de handelsbetrekkingen met Afrika. Die kan dan jaarlijks in het AO Afrika handelsbetrekking worden besproken. Daarnaast kreeg Amhaouch de toezegging dat er een evaluatie komt van het (financierings)instrumentarium voor bedrijfsleven en MKB. Amhaouch: “ het is tijd dat we actie gaan ondernemen om te leren en barrieres weg te nemen!”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.