Tijdens een wetgevingsdebat over het Nationale Groeifonds heeft Mustafa Amhaouch wederom gepleit voor het benutten van groeikansen in alle regio's bij investeringen uit dit fonds.

Amhaouch: “Het is prachtig nieuws dat in de eerste ronde investeringen zijn toegekend aan belangrijke projecten op het gebied van waterstof, gezondheidszorg en infrastructuur. Dit zal zorgen voor een belangrijke bijdrage aan het toekomstig verdienvermogen van ons land."

Regionale spreiding
Hoewel het CDA de investeringen toejuicht vinden wij het belangrijk om de regionale spreiding van de investeringen uit het fonds te blijven benadrukken. Tijdens het debat heeft Mustafa Amhaouch dan ook een voorstel ingediend dat eraan moet bijdragen dat de investeringen uit het fonds voldoende gespreid worden over alle provincies in ons land. “Als we Nederland op willen tillen, dan moeten we alle regio’s optillen. En daarom vind ik het belangrijk om aandacht ervoor te blijven vragen dat investeringen zich op alle regio’s richten, maar ook op de verbinding tussen verschillende regio’s”, aldus Amhaouch.

Internationaal speelveld
Ook diende het CDA tijdens het debat een voorstel in waarin wordt opgeroepen om met het groeifonds ook internationale samenwerkingen en consortia te ondersteunen. “Als bedrijven slim Europees samen gaan werken dan profiteert de hele waardeketen daarvan, bijvoorbeeld het Nederlandse MKB. Het is ook in het  strategisch belang van Nederland en Europa wanneer Europese bedrijven een tegenwicht kunnen bieden aan de economische reuzen uit de VS en China.”

De twee moties die Mustafa Amhaouch samen met Romke de Jong (D66) indiende, de ene over aandacht voor het benutten van internationale kansen,  en de ander over het borgen van de betrokkenheid van regio's, zijn allebei aangenomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.