Het CDA wil de positie van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen versterken. Woordvoerder Mustafa Amhaouch heeft daarom de minister gevraagd om eenmalig een half miljoen euro vrij te maken voor digitalisering en automatisering van het mkb, via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Dat deed hij bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
 
Grote rol voor ROM’s
Voor het CDA is het mkb de norm in de uitvoering van wet- en regelgeving. En economische beleid is wat het CDA betreft regiobeleid. Het mkb-actieplan van de regering moet dan ook zijn beslag krijgen in de regio, zo dicht mogelijk bij ondernemers. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de ROM’s. Amhaouch: “De ROM’s kennen de regio’s, de bedrijven, en doen daar aantoonbaar goed werk. Ze zijn er geworteld. Als CDA willen we de positie van de ROM’s versterken, zodat zij met hun dienstverlening niet alleen de koplopers maar ook het brede mkb bereiken: het peloton, in wielertermen. Met als doel dat meer mkb’ers aan de slag kunnen met bijvoorbeeld robotisering en digitalisering om de arbeidsproductiviteit te verhogen.” Om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen diende het CDA samen met D66 een amendement in.
 
Verbeter toegang tot financiering
Er zijn verschillende overheidsloketten waar ondernemers terecht kunnen voor het aanvragen van financiering, maar twee derde van de mkb’ers weet deze loketten niet te vinden. Ook ontbreekt bij veel mkb-bedrijven de kennis en ervaring voor het doen van een goede financieringsaanvraag. Dat is voor het CDA een punt van zorg, en Amhaouch riep de staatssecretaris dan ook op om stappen te zetten om de toegang tot financiering te verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.