Een supersnelle trein zou een zeer aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor een korte afstandsvlucht met een vliegtuig. Daar bestaat al een breed draagvlak voor, en er zijn meerdere innovatieve manieren te bedenken om dit mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een moderne zweeftrein, die via internationale corridors wordt gescheiden van nationaal en regionaal vervoer. Deze moet aansluiten op  nationale en internationale knooppunten in Duitsland (voor Noord/Oost-Europa) en België (voor Zuid-Europa). CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch vroeg hier tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aandacht voor. Hij riep de regering per motie op om via een quickscan alle innovatieve mogelijkheden en de potentiële maatschappelijke kosten en baten in kaart te brengen.

Samenwerking luchthavens
In een tweede motie riep hij de regering op om te onderzoeken of er meer regie mogelijk is in de samenwerking tussen de Nederlandse luchthavens. “In een klein land als Nederland is het van belang dat Nederlandse luchthavens met elkaar samenwerken om zo elkaar te versterken en maatschappelijke waarde te creëren in plaats van elkaar onnodig op hetzelfde te beconcurreren. Wat aan die samenwerking kan bijdragen is een overkoepelende en integrale regie tussen de Nederlandse luchthavens.” Amhaouch opperde daarbij de suggestie om te gaan kijken of alle vliegvelden onder de Royal Schiphol Group zouden willen vallen.

Eén miljoen voor snel internet in trein
Tijdens de begrotingsbehandeling bracht Amhaouch  ook nog een ander speerpunt van het CDA in, namelijk snel internet in de trein. Amhaouch: “Om de trein echt een goed alternatief te maken voor de auto of het vliegtuig moet ook wat gedaan worden aan de prehistorische internetverbinding in de IC’s.  Dit is een van de grote ergernissen van de treingebruikers die willen werken, appen en studeren in de trein. Reistijd = Werktijd!  Op dit moment krijgen wij echter signalen dat de Wifi te traag is en 4G vaak niet te ontvangen is. Zelfs niet voor het gewone bellen!” Samen met de CU diende Amhaouch een voorstel in om een miljoen euro extra vrij te maken, die snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van internetverbindingen in de trein moet verbeteren. Dit voorstel kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Amhaouch riep de staatssecretaris ook op om in gesprek te gaan met telecomproviders voor meer en/of beter geplaatste masten in de buurt van het spoor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.