Bij een algemeen overleg over Ondernemen en Bedrijfsfinanciering heeft CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch aandacht gevraagd voor een aantal problemen waar ondernemers tegenaan lopen: financiering, betaaltermijnen en privacy.

Financiering

Uit de ‘beleidsvisie mkb-financieringsmarkt’ blijkt dat het voor veel ondernemers nog steeds moeilijk is om een financieringsaanvraag te doen, vanwege een gebrek aan ervaring, kennis, tijd of geld. Het CDA is blij met de acties die de staatssecretaris neemt om hier iets aan te doen, zoals de ontwikkeling van een ‘digitale tool’.

Toch moeten mkb’ers voor een financieringsaanvraag steeds vaker aankloppen bij alternatieve financiers, omdat zij voor banken ‘te klein’ zijn. Amhaouch: “Wij begrijpen dat zij dan aanlopen tegen het ‘zekerhedenrecht’, dat in zijn huidige vorm banken bevoordeelt t.o.v. non-bancaire financiers. Omdat een bank in één keer alle zekerheden kan opeisen, kan een ondernemer niet bij een alternatieve financier terecht. Dat hindert zijn groei en is onwenselijk.”

Regeldruk

Bij ondernemers staat ‘regeldruk’ steevast hoog op de frustratielijstjes. We hebben de ATR, we hebben de mkb-toets, we hebben de commissie-Van Straalen…  Aan probleemidentificatie, adviseurs en oplossingsrichtingen is geen gebrek, maar hoe zorgen we ervoor dat álle departementen hier integraal opvolging aan geven? Interdepartementaal eigenaarschap en mandaat, dat is waar de schoen wringt. De arbeidsproductiviteit in Nederland staat al onder druk, het CDA wil niet dat ooknog eens de regeldruk de groei van de arbeidsproductiviteit in de weg zit.   

Borgstelling MKB-kredieten
Amhaouch stond ook stil bij de Borgstelling mkb-kredieten. “De BMKB geldt nu alléén voor banken en niet voor alternatieve financiers. Zou de BMKB niet ook toegankelijk moeten worden voor alternatieve financiers, zodat we het aanbod financiering ook langs deze weg kunnen vergroten?”

Tante Agaathregeling
Durfkapitaal lenen van bekenden is voor startende zelfstandige ondernemers een populaire manieren om aan startkapitaal te komen. Dit werd ook wel de Tante Agaath Regeling genoemd. Uit de evaluatie uit 2005 kwam naar voren dat deze regeling destijds niet heel effectief was.  Amhaouch: “Inmiddels zijn we bijna vijftien jaar verder en vragen wij ons af: zijn we niet toe aan een nieuwe ‘Tante-Mona-regeling’, die het fiscaal aantrekkelijk maakt om te investeren in mkb-ondernemingen? Bijvoorbeeld door de kapitaalverschaffer fiscaal te belonen voor diens risicobereidheid, in het VK blijkt dat succesvol te zijn.”

Betaaltermijnen
Eerder dit jaar kondigde de staatssecretaris aan de uitvoering van de initiatiefwet 'tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen' deze zomer te zullen evalueren en indien noodzakelijk aan te passen. Amhaouch was benieuwd hoe het daar nu mee staat. “Wat ons betreft: gas erop!”


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.