Ook mkb’ers in de regio hebben belang bij de komst van Invest International. Daarom moet de regering gaan onderzoeken wat er nodig is om te komen tot een samenwerkingsvorm. Die oproep aan het kabinet deed Mustafa Amhaouch via een motie, samen met de VVD, tijdens een bespreking van het wetsvoorstel over invoering van deze instelling.
 
Invest International wordt een instelling die vanuit een één loket-gedachte het Nederlandse bedrijfsleven helpt projecten buiten de eigen landsgrenzen te ontwikkelen en te financieren. Amhaouch: “Het is van belang dat bedrijven gemakkelijk hun weg vinden naar Invest International. Voor kleine bedrijven ligt er een enorme kans in internationale handel. Maar vaak zijn er hoge drempels, financieel maar ook mentaal. Wanneer een groot bedrijf start in het buitenland of handel drijft op buitenlandse markten kunnen in de slipstream van zo’n grote speler makkelijk startups en scale-ups volgen. Andersom kan de multinational profiteren van de grote innovatieve kracht van kleine bedrijfjes.”
 
Er ligt 800 miljoen euro op de plank om het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel ruim 1.5 miljard aan fondsen gestroomlijnd. Inzet van Invest International kan een significante injectie geven aan het Nederlandse bedrijfsleven op de internationale markten. Zeker in de huidige onzekere tijden is dit een welkome investering in de mondiale concurrentie positie van Nederland.
 
Amhaouch pleitte verder voor een focus op drie terreinen: Afrika, landen waar de EU net een handelsverdrag mee heeft gesloten, en de focusregio’s. (Focusregio’s zijn de landen waar het kabinet bij Ontwikkelingssamenwerking (OS) beleidsmatig de focus op legt om zo door handel en economische ontwikkelingen de OS-agenda te overstijgen). “De focus op Afrika is belangrijk omdat nu zaaien het mogelijk maakt om later te oogsten. En  tegelijkertijd moeten we gebruikmaken van de kansen met landen waar we verdragen mee sluiten én handelsbarrières weg worden genomen.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.