06 april 2023

Blijf Nederlandse kennis en kunde internationaal inzetten

De wereld moet blijvend toewerken naar duurzame energieopwekking. Ook moeten regionale economieën over de hele wereld moeten diverser worden zodat ze stabieler zijn. Dat kan door technologische vernieuwing en innovatie, maar moet niet bijdragen aan milieuvervuiling, zoals sustainable development goal 8 voorschrijft. 

De exportkredietverzekering is een instrument dat het makkelijker maakt om Nederlandse kennis en kunde te kunnen delen met de rest van de wereld. Als het voor de transitie naar een duurzame wereld nodig is om tijdelijk gebruik te blijven maken van energieopwekking met gas, moet dat wat het CDA betreft worden ondersteund.

Projecten moeten in dat kader worden beoordeeld op redelijkheid en proportionaliteit. Gelukkig blijkt dit realisme uit de houding van de staatssecretaris. Onder strenge criteria blijft het mogelijk om via het Nederlandse exportkredietverzekeringsbeleid ontwikkelingslanden te steunen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.