Schiphol mag van het kabinet vanaf 2021 alleen groeien, als de hinder voor omwonenden aantoonbaar afneemt. Om die hinder rond Schiphol te beperken streeft het kabinet naar een substantiële beperking van het aantal nachtvluchten. Het CDA zou graag zien dat ook bekeken wordt of het aantal vluchten in het begin van de ochtend van het weekend beperkt zou kunnen worden om zo deze hinder te verminderen. Woordvoerder luchtvaart Amhaouch: “Mogelijk zouden een aantal vluchten verschoven kunnen worden naar momenten dat de meeste inwoners het minste thuis zijn. Mensen snakken naar een moment van rust, zeker in het weekend hebben ze daar na een week hard werken behoefte aan. Een ‘vliegweerbericht’, met daarin de te verwachten rustmomenten, zou handig zijn.”
 
Spanningsveld

Het CDA is voor een duurzame en concurrerende luchtvaart in Nederland. Maar het gaat hier wel om een spanningsveld tussen lusten en de lasten. Met aan de ene kant de ondernemers en reizigers die gebruik maken van het vliegveld, en aan de andere kant de inwoners rond de luchthavens die last hebben van het geluid en luchtverontreiniging.
 
Tijdens het algemeen overleg illustreerde CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch dit spanningsveld aan de hand van zijn werkbezoek in het reces aan Aalsmeer en Kuddelstaart. Hij bracht daar een dag en een nacht door. “Ik was op de koffie bij o.a. de familie Scheper op de Aalsmeerderweg, Bert en Hanneke. Zij gaven aan dat ze niet tegen Schiphol zijn maar er onderhand wel klaar mee zijn: genoeg is genoeg! Of Marco van Zijverden, CEO van de Dutch Flower Group. Hij gaf aan dat Schiphol zeer belangrijk is, maar dat er wel keuzes gemaakt moeten worden. Hij pleit voor kwalitatieve groei i.p.v. kwantiteit”.
 
Bio-kerosine
Er liggen ook grote uitdagingen op het gebied van het klimaat en CO2. Het CDA pleit op dat gebied om te zorgen dat er veel meer bio-kerosine beschikbaar komt, want die draagt substantieel bij aan reductie van CO2 en fijnstof.
 
 
Luchtruimherziening Lelystad Airport
Het CDA blijft het dossier Lelystad Airport kritisch volgen. Positief element is dat het kabinet op schema lijkt te liggen om het probleem van laagvliegroutes op te lossen. Amhaouch: “Het CDA heeft nadrukkelijk aangegeven dat openstelling niet kan plaatsvinden zonder de nadrukkelijke voorwaarde dat de laagvliegroutes gaan verdwijnen. De minister heeft nogmaals bevestigd dat in de winter van 2021/2022 laagvliegroutes verdwijnen, dit juicht het CDA toe.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.