Tijdens een debat over de luchtvaart deze week pleitte woordvoerder Mustafa Amhaouch voor een concurrerende, duurzame luchtvaart met oog voor de omgeving. De tijd dat de luchtvaart onvoorwaardelijk en ongeremd kon groeien is voorbij. Het CDA vindt dat groei in de toekomst alleen nog verdiend kan worden door vermindering van de negatieve effecten voor de leefomgeving en het klimaat.
 
Regionale samenwerking
Het CDA vindt het positief dat er in de ontwerpnota oog is voor economische waarden en werkgelegenheid, zowel nationaal als in de regionale omgeving. Ook is het CDA blij dat er meer regie en samenwerking komt tussen de verschillende luchthavens in het land. Amhaouch was wel benieuwd of naast de Schipholgroep vliegvelden ook de vliegvelden Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport of Twente Airport worden betrokken.
 
Innovaties
Om te zorgen dat de luchtvaartsector schoner, stiller en zuiniger wordt, spelen innovaties een grote rol. Amhaouch riep de regering dan ook op om de verschillende partijen die op het gebied van innovatie en luchtvaart actief zijn, zoals kennisinstellingen en bedrijven, gericht bij deze ontwikkelingen te betrekken.
 
Andere aanvliegmethodes
Een van de manieren om hinder voor de omgeving te beperken is een andere manier van aanvliegen. Daarbij wordt er hoger aangevlogen, waarna een gelijkmatige daling wordt ingezet. Deze manier leidt tot minder hinder, minder brandstofgebruik en minder uitstoot. Hier zal vanaf 2023 mee worden gewerkt, maar door het beperkte gebruik van landingsbanen tijdens de coronacrisis zou men hier nu al op een veilige manier ervaringen mee kunnen opdoen. Via een motie riep Amhaouch daarom de regering op zich hiervoor in te zetten bij vliegveld Schiphol. Bij positieve ervaringen zou dit dan zo snel als mogelijk kunnen worden ingevoerd.
 
Geen laagvliegroutes
De minister heeft duidelijk bevestigd dat uiterlijk in de winter van 2021/2022 de gevreesde laagvliegroutes voor Lelystad Airport zullen verdwijnen. Dit is altijd van groot belang geweest voor het CDA. De minister komt snel met een brief over de voortgang.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.