Het CDA staat voorzichtig positief tegenover het starten van toetredingsgesprekken met Albanië, dat graag lid wil worden van de EU. Maar dan moet er tijdens het proces wel aan een aantal garanties en voorwaarden worden voldaan. Dat zei CDA-woordvoerder Europese Zaken Mustafa Amhaouch tijdens een commissiedebat hierover.

Het CDA is altijd erg kritisch geweest over het starten van de toetredingsgesprekken met Albanië. De belangrijkste redenen daarvoor waren onder andere de aanwezigheid van Albanese bendes in heel Europa en het gebrekkige functioneren van het democratische systeem en de rechtsstaat van Albanië, die zwaar hadden te leiden onder corruptie en fraude. Maar op veel van deze thema’s  heeft Albanië goede voortgang geboekt. Amhaouch: “We zien ook dat andere grootmachten hun invloedsfeer in het land proberen te vergroten, we kunnen de Albanese toenadering tot de EU dus niet eindeloos voor lief nemen. Aan Europese zijde moeten we ook een handreiking doen en een constructieve houding tonen.”

Amhaouch: “Vorig jaar heeft de Europese commissie voorstellen gedaan voor een nieuwe procedure van het toetredingstraject dat landen afleggen. Dat was mede op verzoek van Nederland en van groot belang voor het CDA. De nieuwe procedure legt de nadruk veel meer op de rechtstaat. Zonder voldoende stappen op het terrein van de rechtsstaat worden er geen andere hoofdstukken gesloten en is er dus geen voortgang in de onderhandelingen. Ook belangrijk is dat de onderhandelingen omkeerbaar zijn. Voor mijn fractie is deze nieuwe procedure essentieel.”

Het CDA diende daarom samen met de VVD een motie in, waarin het kabinet wordt verzocht erop toe te zien dat de Commissie dit in de gesprekken met Albanië strikt monitort. Maar ook dient het kabinet zelf een actieve rol te spelen door onder andere te zorgen dat Nederland deelneemt aan monitoringsmissies, en vervolgens de eigen bevindingen over onder meer justitiesamenwerking en migratie te delen met de Kamer. Amhaouch: “Zodra er geen of onvoldoende vooruitgang wordt geboekt moeten hier wat ons betreft ook de consequenties aan worden verbonden die in het nieuwe toetredingskader staan.”

Er zal dus nog veel water onder de brug door moeten stromen voordat Albanië ook daadwerkelijk lid is. Maar, benadrukte Amhaouch, ‘we moeten de Albanezen daarbij ondersteunen waar mogelijk’.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.