21 december 2022

Er is Europese coördinatie op wapenindustrie en exportcontrole nodig

Op 21 december debateerde de Tweede Kamer over het wapenexportbeleid van Nederland. Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch heeft daarbij gepleit voor betere coördinatie van de wapenindustrie en exportcontrole op Europees niveau. Controle van de wapenexport en de wapenmarkt is de laatste jaren namelijk vele malen complexer geworden. Om effectief op te treden, moeten Europese landen gezamenlijk optrekken. 

Daarnaast heeft Amhaouch de zorgen van het CDA geuit over de Nederlandse chips die in Iraanse drones terecht zijn gekomen. Nederland zou zich moeten inzetten om het doorsluizen van chips voor militaire doeleinden te voorkomen en om bedrijven die als dekmantel dienen op te rollen. Zo kan proactief worden tegengegaan dat dual-use goederen in handen van bijvoorbeeld de Russen komen. In Oekraïne zien we dat wapens en materieel in oorlogstijd gemakkelijk over en weer gaat. Nederland moet zich ervoor inzetten dat materiaal dat aan bondgenoten wordt gegeven, wordt overgenomen door de aggressor. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.