23 februari 2023

Impact exportkredietverzekeringen moet duidelijk zijn

Exportkredietverzekeringen zijn belangrijk om de exportpositie van Nederland te waarborgen en versterken. Een exportkredietverzekering is een verzekering voor Nederlandse bedrijven tegen belatingsrisico's bij export en politieke risico's bij buitenlandse investeringen. Het zorgt voor meer zekerheid en stimuleert bedrijven om over de grens te handelen en investeren.

Het afgelopen jaar is de internationale wereld flink veranderd. Zowel de Russische oorlog in Oekraïne, de opkomst van Aziatische landen als de verklaring op de Klimaatconferentie van Glasgow hebben grote invloed op het speelveld. Goede exportmogelijkheden zijn belangrijk voor een sterke Nederlandse maakindustrie. Daarom wil het CDA duidelijkheid over de impact van het huidige exportkredietverzekeringsbeleid. Er moet antwoord komen op vragen zoals: welke stappen zijn er nodig om de industrie en export concurrerend te maken?, past het huidige exportkredietverzekeringsinstrumentarium nog bij het Nederlandse industriebeleid? en is het wel eerlijk om fossiele projecten in Afrika uit te sluiten terwijl Nederland mogelijk gas en LNG gaat importeren vanuit Afrika?

Het Nederlandse beleid moet de juiste dingen doen. CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch vroeg de staatssecretaris daarom of hij met de sectoren bespreekt tegen welke risico's zij aan lopen en wat zij nodig hebben voor een gelijk speelveld. Ook vroeg hij of de staatssecretaris bereid is het exportkredietverzekerings-handelsinstrumentarium groener en competitiever te maken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.