Afgelopen woensdag liet Staatsecretaris Mona Keijzer namens het kabinet weten geld beschikbaar te stellen voor innovatie in de mobiliteitssector. Hiermee wordt er uitvoering gegeven aan een voorstel van Mustafa Amhaouch, onze woordvoerder innovatie.   

Amhaouch: “Dit is mooi nieuws! Juist nu moeten we de innovatiekracht van de mobiliteitssector en maakindustrie een impuls geven. Onze mobiliteitssector biedt grote kansen om op land, zee en in de lucht een belangrijke bijdrage te leveren aan onze klimaatdoelstellingen. Daarom is het goed dat er een flinke impuls komt om te investeren in innovatie om zo de nodige transities te kunnen versnellen, ook in economische crisistijd. We mogen niet stilvallen.”

De innovatieregeling wordt op 17 mei opengesteld. Vanaf dat moment kunnen bedrijven voorstellen indienen.

De regeling zal ook een positieve impuls aan de werkgelegenheid geven. Amhaouch: “Nu investeren in de banen van morgen is voor het CDA ook rentmeesterschap. Het is nu aan onze bedrijven om de juiste projecten in te dienen.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.