12 juli 2022

Kamervragen over de uitvoering van het amendement-Inge van Dijk/Amhaouch over de bescherming van bedrijfscampussen

Schriftelijke vragen van de leden Inge van Dijk en Amhaouch (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat n.a.v. de Kamerbrief Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid (Kamerstuk nr. 2022Z14872).

Vraag 1:
In de Kamerbrief Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid (Kamerstuk nr. 2022Z14872) schrijft u dat het kabinet mogelijke problemen ziet in de uitvoerbaarheid van het aangenomen amendement van de leden Inge van Dijk en Amhaouch, om beheerders van bedrijfscampussen onder de reikwijdte van de wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames te brengen: kunt u nader ingaan op deze problemen c.q. uitdagingen?

Vraag 2:
a) Wie gaat het externe onderzoek uitvoeren? 
b) Wanneer zal het onderzoek van start gaan?
c) Hoe gaat de opzet van het onderzoek eruit zien?
d) Welke partijen worden betrokken bij het onderzoek? 
e) Kunt u de precieze onderzoeksopdracht met ons delen?

Vraag 3:
Deelt u de mening van het CDA dat het van belang is dat het amendement-Inge van Dijk/Amhaouch op een goede manier wordt uitgevoerd en daarvoor een oplossingsgericht onderzoek nodig is? Kunt u dit bevestigen?

Vraag 4:
Wilt u ons toezeggen dat het amendement daadwerkelijk gaat worden uitgevoerd?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.