27 maart 2023

Kamervragen over het bericht "Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien"

Vragen van de leden Boswijk en Amhaouch (beiden CDA) aan de Ministers voor Natuur en Stikstof en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien» (ingezonden 27 maart 2023).

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien»? (1)

Vraag 2 Kunt u een inhoudelijke reactie geven op ieder individueel voorstel van Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW)?

Vraag 3 Wat vindt u van de opvatting dat Nederland een deel van het probleem zelf heeft gecreëerd door de manier waarop de Europese richtlijn is ingevuld?

Vraag 4 Wordt in de verkenning naar alternatieven voor de kritische depositiewaarde (KDW) ook gekeken naar een drempelwaarde die per Natura 2000-gebied ecologisch is onderbouwd, zoals voorgesteld in het persbericht van VNONCW? Zo niet, bent u bereid om deze optie mee te nemen in de verkenning?

Vraag 5 Kunt u een update geven van de huidige stand van zaken omtrent de stikstofbank? Deelt u de mening van VNO-NCW en MKB-Nederland dat deze er spoedig moet komen en dat in de wet moet worden vastgelegd dat een deel van de stikstofreductie door de uitkoop van piekbelasters naar een stikstofbank gaat?

Vraag 6 Hoe kijkt u naar de opvatting dat het wetsvoorstel voor intern salderen Nederland nog verder op slot zet?

Vraag 7 Kunt u aangeven hoeveel projecten er mogelijk worden gemaakt wanneer de drempelwaarde wordt verhoogd naar 0,5 mol per hectare per jaar?

 

(1) VNO-NCW, 24 maart 2023, «Ondernemers: «Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien»» (https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-trekstikstofdossier-los-door-specifieke-nederlandse-regels-terug-te-draaien).

Vragen van de leden Boswijk en Amhaouch (beiden CDA) aan de Ministers voor Natuur en Stikstof en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien» (ingezonden 27 maart 2023).

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien»? (1)

Vraag 2 Kunt u een inhoudelijke reactie geven op ieder individueel voorstel van Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW)?

Vraag 3 Wat vindt u van de opvatting dat Nederland een deel van het probleem zelf heeft gecreëerd door de manier waarop de Europese richtlijn is ingevuld?

Vraag 4 Wordt in de verkenning naar alternatieven voor de kritische depositiewaarde (KDW) ook gekeken naar een drempelwaarde die per Natura 2000-gebied ecologisch is onderbouwd, zoals voorgesteld in het persbericht van VNONCW? Zo niet, bent u bereid om deze optie mee te nemen in de verkenning?

Vraag 5 Kunt u een update geven van de huidige stand van zaken omtrent de stikstofbank? Deelt u de mening van VNO-NCW en MKB-Nederland dat deze er spoedig moet komen en dat in de wet moet worden vastgelegd dat een deel van de stikstofreductie door de uitkoop van piekbelasters naar een stikstofbank gaat?

Vraag 6 Hoe kijkt u naar de opvatting dat het wetsvoorstel voor intern salderen Nederland nog verder op slot zet?

Vraag 7 Kunt u aangeven hoeveel projecten er mogelijk worden gemaakt wanneer de drempelwaarde wordt verhoogd naar 0,5 mol per hectare per jaar?

 

(1) VNO-NCW, 24 maart 2023, «Ondernemers: «Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien»» (https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-trekstikstofdossier-los-door-specifieke-nederlandse-regels-terug-te-draaien).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.